A. ir P. Galaunių namų ekspozicija


Pauliaus Galaunės memorialinis kambarys darbo kabinetas.

Adelės Galaunienės memorialinis kambarys salonas.
Kazio Bizausko memorialinis kambarys.