A. Snitkuvienės knygos pristatymas Egipte

Lietuvos Respublikos ambasada Egipto Arabų Respublikoje inicijavo bei suorganizavo muziejaus darbuotojos – Taikomosios dailės skyriaus vadovės dr. Aldonos Snitkuvienės knygos Lietuva ir Senovės Egiptas XVI a. pab. – XXI a. pr. Keliautojų, kolekcininkų ir mokslininkų pėdsakais pristatymus Kaire: lietuvių bendruomenei ir Kaire dirbantiems užsienio šalių archeologijos specialistams.
 
Knygos autorė aplankė Egipto senienų muziejų Kaire bei jame įrengtą Mumijų muziejų. Lankė Koptų muziejų, susipažino su islamiškojo ir koptiškojo Kairo žymiausiais paminklais. Apžiūrėjo Gizos, Abusiro, Sakaros, Dahšuro piramides bei Imenhotepo muziejų. Luksore lankė šventyklas, Karalių ir didikų kapus, Luksoro ir Mumifikavimo muziejus. Luksore autorė susitiko su Lenkų ir egiptiečių archeologų misijos dalyviais, vykdančiais akmenų šalinimo darbus nuo kalnų virš Chatčepsut šventyklos priėjimui prie galimo įėjimo į kapavietę. Su archeologais diskutuota Lietuvos muziejuose sukaupto Egipto senienų rinkinių istorijos klausimais.
 
Kelionę parėmė Užsienio reikalų ministerija ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Ambasadoriaus Dainiaus Junevičiaus dėka per trumpą laiką pavyko pamatyti tai, kas ne visuomet prieinama eiliniam turistui.
 

 
A. Snitkuvienė (dešinėje) ambasadoje po knygos pristatymo Lietuvos bendruomenei.
Su lenkų archeologais. 

   
Abusiro piramidė.
Džioserio piramidė.
Kreivoji piramidė.

   
Luksoro krantinė.
Luksoro šventykla.
Sfinksų alėja Luksore.

   
Rameseumas.
Smėlio audra dykumoje.
Su prof. A. Niwinskiu, lenkų misijos vadovu.