A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus ekspozicija


1, 2 Antano Žmuidzinavičiaus dirbtuvė
Marijos Žmuidzinavičienės kambario fragmentas

Marijos ir Antano Žmuidzinavičių svetainė