A. Snitkuvienei – metų muziejininkės apdovanojimas


Lietuvos muziejų asociacijos valdyba nutarė 2010 Metų muziejininko vardą suteikti Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Taikomosios dailės skyriaus vedėjai  dr. Aldonai Snitkuvienei. Garbingas profesinis apdovanojimas muziejininkei skirtas už parengtas ekspozicijas M. Žilinsko dailės galerijoje, įspūdingas parodas, publikacijas, kuriose populiarinami įvairių Lietuvos muziejų rinkiniai.

Humanitarinių mokslų daktarė Aldona Snitkuvienė po studijų Vilniaus dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija) nuo 1964 m. darbuojasi Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, nuo 1975 metų vadovauja Taikomosios dailės skyriui. 1999 m. Varšuvos universitete apsigynė humanitarinių mokslo daktaro laipsnį. Nuo 1975 m. ji Dailininkų sąjungos, o nuo 1995 m. Dailės istorikų draugijos narė.

A. Snitkuvienė ypač daug nuveikė, tyrinėdama grafų Tiškevičių giminės kultūrinį palikimą. Tyrimų rezultatas: monografijos – Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų palikimas (1998), Biržų grafai Tiškevičiai ir jų palikimas (2008) ir paroda Praeities ir dabarties gija. Biržų grafų Tiškevičių meninis palikimas. Joje eksponuoti Lietuvos muziejuose išlikę Biržų grafų Tiškevičių meno kūriniai.

Taip pat dr. A. Snitkuvienė domisi ir tyrinėja Lietuvos muziejuose sukauptų Senovės Egipto dailės rinkinių istoriją. Jos dėka atrastos išlikusios vertingos Egipto senienos iš Marijos Rudzinskaitės – Arcimavičienės palikimo. A. Snitkuvienė M. Žilinsko dailės galerijoje įrengė Senovės Egipto ekspoziciją. 2010 metais paruošta spaudai monografija Lietuva ir Senovės Egiptas, XVI a. pab. – XX a. pr. Keliautojai, kolekcininkai, mokslininkai, rinkiniai ir mokslo darbai.

Dr. A. Snitkuvienė įrengė ir kuruoja ekspoziciją Taikomoji dailė iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių, kuri pastoviai papildoma ir atnaujinama. Dailės istorikė aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.