Ambasadoje Maskvoje paminėtas Lietuvos ir Rusijos santykių atkūrimo dvidešimtmetis

 
2011 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Maskvoje įvyko iškilmingas minėjimas, skirtas diplomatinių santykių tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos atkūrimo dvidešimtmečiui. Renginio dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius.
Sukakties proga ambasadoje surengto kultūros vakaro metu buvo atidaryta M. K. Čiurlioniui skirta paroda, įvyko Lietuvos kultūros žurnalo „Santara-Soglasije“ antrojo numerio, išleisto rusų kalba, pristatymas.
Viceministro vadovaujama Lietuvos delegacija nuvyko į Vladimiro miestą. Lietuvos delegacija lankėsi šio miesto kapinėse, kur pagerbė sovietinių represijų nukankinto Lietuvos užsienio reikalų ministro, arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimą. Memorialinė lenta M. Reiniui Vladimiro kapinėse buvo atidengta 2010 m. Lietuvos delegacija vizito Vladimire metu taip pat susitiko su Vladimiro srities administracijos vadovais.