APIE EKSPOZICIJAS

 

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS EKSPOZICIJA
V. Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaunas


M. K. ČIURLIONIO TAPYBA IR GRAFIKA

1969 m. naujame centrinių rūmų priestate (architektas F. Vitas) įrengta M. K. Čiurlionio kūrinių galerija. 1999 m. ji buvo uždaryta rekonstrukcijai (projekto autoriai architektai G. Janulytė-Bernotienė, G. Balaišis ir E. Balaišienė). 2003 m. lankytojus pakvietė pagal šiuolaikinius muziejinius reikalavimus atnaujintos M. K. Čiurlionio galerijos patalpos.

Jo dailės kūriniuose susilieja XIX–XX a. sandūroje vyravusios meno srovės – simbolizmas, romantizmas, secesija, pastebimos ir naujos meno krypties – abstrakcionizmo – užuomazgos. Kai kurie menotyrininkai Čiurlionį vadina abstraktaus meno pradininku ir jo kūrybą lygina su V. Kandinskio, A. Bioklino, O. Redono, M. Klingerio, E. Muncho kūriniais.

Čia eksponuojama didžioji genialaus lietuvių menininko M. K.Čiurlionio (1875–1911) kūrybinio palikimo dalis.

Čiurlionio paveiksluose ryškus labai savitas erdvės suvokimas, sukeliantis vaizdo, tapyto lyg iš paukščio skrydžio, įspūdį. Paveikslams suteikiamas kosminio regėjimo, gilaus vidinio susikaupimo atspalvis. Dailininką domina Visatos radimosi, jos sandaros, pasaulį valdančios dvasios klausimai, gamta ir jos ciklai, žmogaus gyvenimo prasmė, psichologinės būsenos ir būties evoliucija, galimybė įgyvendinti muzikinės kūrybos principus dailėje.

Čiurlionis buvo ir vienas pirmųjų lietuvių grafikų. Jo grafikos kūryba – fluorofortai ir tušo grafika. Čia galima rasti taikomosios grafikos, originalių kompozicijų ir kai kurių paveikslų atkartojimų.

M. K. Čiurlionio muzikinis palikimas sudaro lietuviškos profesionaliosios muzikos pagrindą. Tai simfoninės poemos, kūriniai fortepijonui, chorams, vargonams ir styginių kvartetui. Čiurlionio muziko kūrybinė veikla tęsėsi kiek ilgiau nei Čiurlionio dailininko, tačiau truko vos penkiolika metu. Per šį laikotarpį menininkas sukūrė per 350 kompozicijų. Muzikos salėje galima pasiklausyti M. K. Čiurlionio muzikos kūrinių įrašų, čia rengiami ir fortepijono muzikos koncertai.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus yra vienintelė vieta pasaulyje, kur sukauptas beveik visas įžymiausio lietuvių dailininko, kompozitoriaus, literato ir visuomenės veikėjo kūrybinis palikimas.

Šiuo metu muziejuje saugoma 220 M. K. Čiurlionio tapybos darbų, 52 grafikos kūriniai, 10 piešinių albumėlių, fotografijos ir kita gausi archyvinė medžiaga.


 

MYKOLO ŽILINSKO DAILĖS GALERIJOS EKSPOZICIJA
Nepriklausomybės a. 12, LT-44311 Kaunas


SENOVĖS PASAULIO DAILĖ

Senovės pasaulio meno ekspozicijos pagrindą sudaro vienintelė Lietuvoje Senovės Egipto kultūros paminklų kolekcija. Čia pristatomi Naujosios karalystės (XIII–IX a. pr. Kr.) ir helenizmo laikų (IV–II a. pr. Kr.) kūriniai: sarkofagai, pomirtinės kaukės, mumija, ušebtai, įvairūs amuletai, papuošalai, unikalus papiruso fragmentas iš „Mirusiųjų knygos“.

Šalia – antikinė keramika, aliejinės lempelės, romėnų stiklo dirbiniai ir monetos. Antikinės keramikos rinkinys stebina formų įvairove, menišku juodafigūriu ir raudonfigūriu dekoru. Šie įvairiausios paskirties indai žiesti ar lieti Senovės Graikijoje bei Romoje IV a. pr. Kr. – VII a.

 

TAIKOMOJI DAILĖ (XVI–XX a.)

Didžioji taikomosios dailės ekspozicijos dalis skirta XVII a. II p. – XX a. I p. Kinijos, Japonijos ir įvairių Europos šalių fajanso bei porceliano dirbiniams. Čia nuosekliai supažindinama su šių keramikos rūšių ištakomis, raida ir stilių ypatumais – pradedant rytietiškais pavyzdžiais, Delfo fajanso gaminiais, italų majolika, Meiseno, Sevro, kitų Europos porceliano manufaktūrų dirbiniais ir baigiant art nouveau bei art deco dvasia dekoruotu porcelianu.

Taikomosios dailės ekspoziciją papildo XVIII a. pab. Karališkose Obiusono dirbtuvėse nuausti dekoratyvūs sieniniai kilimai, XVII–XX a. pr. baldai, laikrodžiai, mažoji metalo plastika, stiklo dirbiniai.

 

EUROPOS VAIZDUOJAMOJI DAILĖ XVI–XX a.

Dvylikoje M. Žilinsko dailės galerijos salių jus pasitiks plati XVI a. pab. – XX a. Europos vaizduojamosios dailės kolekcija - nuo vėlyvojo renesanso, baroko, klasicizmo iki romantizmo, simbolizmo, impresionizmo bei nuo Art Nouveau iki XX a. antros pusės dailės tendencijų.

Antrame aukšte galima susipažinti su pagrindinių XVI a. pab. – XVIII a. Vakarų Europos mokyklų – Italijos, Flandrijos ir Olandijos, taip pat Prancūzijos bei Vokietijos – dailininkų kūriniais. Tarp jų pažymėtini Gulio Cesare’io Procaccinio, Francesco Rusticio, Lucaso Giordano, Francesco Romanellio, Jose de Riberos, Peterio Paulo Rubenso, Esaiaso van de Veldes ir kitų autorių darbai.

Svariai pristatoma ir krypčių bei tendencijų gausa pasižyminti XIX a. Europos dailė. Ją reprezentuoja Bertelio Thorvaldseno, Jeano Baptiste’o Camille’o Coroto, Juleso Dupre, Auguste’o Rodeno, Arnoldo Bocklino, Maxo Klingerio ir mažiau žinomų menininkų kūriniai.

Trečiame galerijos aukšte eksponuojama XX a. užsienio dailė. Čia pristatomas gausus šio amžiaus pirmos pusės belgų dailės rinkinys ir to paties laikotarpio Latvijos bei kitų Pabaltijo šalių dailininkų darbai. Kitoje salėje eksponuojami XX a. I p. Europos kraštų menininkų kūriniai. Čia greta italų, prancūzų, vengrų paveikslų rasite ir tokių garsių vokiečių menininkų, kaip Maxo Liebermanno, Loviso Corintho, Karlas Hoferio, kūrinių.

Minėtus rinkinius papildo su naujausiais dailės ieškojimais supažindinantys paskutiniųjų XX a. dešimtmečių darbai, sukurti Vokietijos, Norvegijos, Belgijos, Anglijos, Prancūzijos ir kitų Europos kraštų menininkų.

 

MUZIEJUS NEREGIUI   

Parodą galima aplankyti II–V nuo 11 iki 17 val. iš anksto užsiregistravus tel: 8 37 229475.

Galerijos požemiuose įsikūręs „Muziejus neregiui“ – tai galimybė nereginčiam muziejaus lankytojui taktiliniu būdu susipažinti su moderniuoju ir šiuolaikiniu menu. Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus – vienintelis muziejus Lietuvoje, turintis nuolat veikiančią ekspoziciją, skirtą akliesiems. Patys neregiai tvirtina, kad tokios parodos dar nėra ir Europos muziejuose.

„Muziejaus neregiui“ ištakos siekia 1997 metus, kai Kauno paveikslų galerijoje buvo surengta pirmoji Europoje paroda neregiams „Šeštojo pojūčio beieškant“, vėliau – akcija „Dienos sapnai“ (2002), edukaciniai projektai „Grafika. Nuo raižinio iki...“ bei kiti, kuriuose lankėsi ir aklieji. Tai buvo intuityviai gimę inovaciniai renginiai, paremti moraline, humaniška nuostata ir kūrybingumu.

Rengiant tokio pobūdžio parodas teko įsigilinti į nereginčio žmogaus egzistenciją, suvokti jo gyvenimo būdą, vengiant spekuliatyvių tokios situacijos momentų. Pavyzdžiui, buvo suvokta, kad neetiška vietoj originalaus kūrinio neregiui pateikti originalo kopiją, muliažą arba kitaip jį klaidinti; kad nebūtina pataikauti nereginčiam lankytojui; kad nėra skirtumų tarp reginčio ir aklojo žmogaus, išskyrus vienintelį – regos aspektą.

Parodoje „Muziejus neregiui“ eksponuojami tik originalūs kūriniai – skulptūra, tapyba, grafika, tekstilė, meninis stiklas bei šiuolaikinio meno pavyzdžiai – instaliacijos ir objektai, atspindintys medžiagų, technikų ir žanrų įvairovę, skirtingą autorių kūrybinį mąstymą. Parodai darbus sukūrė Nacionalinės premijos laureatas Robertas Antinis, Arvydas Generauskas, Violeta Jasevičiūtė, Gintaras Kamarauskas, Virginijus Kašinskas, Martynas Martišius, Evaldas Pauza, Darius Petrulis, Rolandas Rimkūnas, Danielius Sodeika, Algimantas Šlapikas, Vytautas Umbrasas, Lina Jonikė, Virginija Kirvelienė, Eimutis Markūnas, Artūras Rimkevičius.

Parodos koncepcija pasižymi aiškia orientacija į silpnai reginčius ir visiškai aklus žmones: jos eksponatai bei architektūra formuojama atsižvelgiant į specifinius nereginčiųjų poreikius ir lūkesčius, išnaudojant taktilinį principą bei kitus subtilius momentus. Visus kūrinius galima liesti rankomis, „nuskaityti“ pirštais; darbų forma yra reljefiška (tapyba – pastozinė; vietoj grafikos atspaudų – klišės su įrėžtu piešiniu; dominuoja skulptūra ir objektai, palankiausi taktiliniam suvokimui; etiketės pristatomos Brailio raštu). Be lytėjimo remiamasi kitais sensoriniais pojūčiais – klausa, uosle (t.y. eksponatai turi garso instaliacijas, skleidžia aromatą). Kūrinių siužetai pritaikyti ir suaugusiems, ir vaikams.

Parodai yra sukurta speciali edukacinė programa, skirta neregiams: kūrinius pristato tam paruošti akluosius žiūrovus pasitinkantys gidai.   

2011 m. paroda „Muziejus neregiui“ buvo papildyta naujais kūriniais. Ekspoziciją praturtino Nacionalinės premijos laureato Leono Striogos skulptūra „Autoportretas su triušiais“, tapytojo Arvydo Brazdžiūno-Dusės sieninė tapyba „Paveikslo parafrazė“, menininkų Auksės Petrulienės ir Dariaus Petrulio instaliacija „Herbariumas“, skulptoriaus Danieliaus Sodeikos instaliacija „Viskas turi prasmę“. Stiklo menininkas Artūras Rimkevičius autorine technika sukūrė etiketes Brailio raštu.

2016 m. Gintautė Teresė Juciūtė ir Mantas Zinkevičius muziejui padovanojo savo kūrinį „Johny Onefinger“ („Džonis Vienapirštis“). Pasak kūrinio autorių, „Johny Onefinger“ kurtas specialiai parodai „Muziejus neregiui“. Vizualus menas gali būti suvokiamas ne vien per regėjimą, bet ir per lytėjimą. Noras pasidalinti savo kūryba ir surasti tinkamus „namus“ Džoniui – daugiau nei tinkamos ir svarios priežastys, kodėl menininkai dovanojo savo kūrinį Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui.

Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondas Lietuvoje.

Projekto partneriai: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius. Parodos „Muziejus neregiui“ iniciatorė ir kuratorė – menotyrininkė Violeta Jasevičiūtė.

Parodą galima aplankyti II–V nuo 11 iki 17 val. iš anksto užsiregistravus tel: 8 37 229475.

 

KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJOS EKSPOZICIJA
K. Donelaičio g. 16, LT-44311 Kaunas


XX AMŽIAUS 78-OJO DEŠIMTMEČIŲ LIETUVIŲ DAILININKŲ KŪRINIAI
  

Ekspozicija supažindina su iškiliausių to meto lietuvių dailininkų Antano Gudaičio, Leopoldo Surgailio, Leonardo Tuleikio, Algimanto Švėgždos, Vlado Karatajaus, Jono Švažo, Aloyzo Stasiulevičiaus, Vinco Kisarausko, Algimanto Kuro, Laimos Drazdauskaitės ir Povilo R. Vaitekūno tapyba, atspindinčia pagrindines šio laikotarpio dailės tendencijas: glaudų ryšį su XX a. pradžios tradicija ir savitas iš Vakarų atklystančias modernaus meno interpretacijas.

 

PASAULIO LIETUVIŲ DAILĖ

Ekspozicijoje lankytojai pamatys gan plačią lietuvių, likimo išblaškytų po visą pasaulį, kūrybos panoramą. Svetur susipažinę su modernistinėmis pasaulio dailės kryptimis, dauguma dailininkų subrandino savitą stilių.

Čia eksponuojami tapybos, skulptūros, tekstilės, keramikos darbai. Šalia dailės klasikų Adomo Galdiko, Viktoro Vizgirdos, Adolfo Valeškos, Alberto Vesčiūno kūrinių regime ir Jolantos ir Jurgio Janavičių, Vidos Krištolaitytės, Vyto Sakalo ir kitų autorių darbus. Kasmet pasaulio lietuvių dailės rinkinį papildo nauji kūriniai, todėl ekspozicija nuolat atnaujinama.

 

FLUXUS  Nuo birželio18 d. laikinai uždaromas Fluxus kabinetas. Atsinaujiname.

Jurgio Mačiūno Fluxus kabinetas 

Kaune gimusio avangardinio judėjimo pradininko, visame pasaulyje garsaus Jurgio Mačiūno (1931–1978) kabinetas atidarytas 1999 m. vasario 16 d. Jame eksponuojami J. Mačiūno, Jono Meko, Josepho Beuyso, Mieko (Chieko) Shiomi, Beno Vautiero, George‘o Brechto ir kitų Fluxus judėjimo dalyvių kūriniai – netradicinės knygos, pašto meno pavyzdžiai, spaudiniai, objektai ir t.t. Greta – lietuvių autorių (Jolantos Janavičienės, Jurgio Janavičiaus, Redo Diržio, Naglio R. Baltušniko, „Post-Ars“ grupės, Kęstučio Grigaliūno darbai, dedikuoti šiam judėjimui.

Didžiojo meno reformatoriaus kauniečio Jurgio Mačiūno Fluxus kabinete pristatoma judėjimo istorija, ekspozicija nuolat papildoma naujais darbais.

Ay-O ir Takako Saito

Šie du Jurgio Mačiūno kolegos, atvykę aplankyti garsiojo fluxininko gimtojo miesto, nusprendė specialiai sukurti darbus jo atminimui ir palikti Paveikslų galerijoje.

Instaliacija „Juodoji skylė“, kurią Jurgiui Mačiūnui paskyrė žinomas japonų menininkas ir J. Mačiūno bendražygis Ay-O – įdomus pagrindinio galerijos holo akcentas. Galerijai taip pat dovanotos Takako Saito instaliacijos „You+Me Shop“ ir „Mano mano Theatre“.

 

ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJAUS EKSPOZICIJA
V. Putvinskio g. 64, LT-44211 Kaunas

Memorialinio namo-muziejaus ekspozicija supažindina su tapytojo Antano Žmuidzinavičiaus ir jo šeimos gyvenimu – kūryba, pedagogine ir visuomenine veikla. Muziejuje galima išvysti A. Žmuidzinavičiaus paveikslų, susipažinti su jo sukauptais rinkiniais, įvairia archyvine medžiaga. Bute ir dirbtuvėje išlikusi 3–4-ojo dešimtmečių aplinka: autentiški baldai ir įvairios interjero detalės (šviestuvai, telefono aparatai ir kt.).

 

VELNIŲ MUZIEJAUS EKSPOZICIJA
V. Putvinskio 64, LT-44211 Kaunas

Vieninteliame pasaulyje velnių muziejuje saugoma per 3 tūkstančius velniukų – vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių bei suvenyrų. Didžiąją jų dalį sudaro velniukai iš medžio, stiklo, tekstilės, porceliano, popieriaus. Kartu su velniais renkamos kaukės, raganos, mitų ir pasakų personažai.

Pirmame aukšte eksponuojama pirminė A. Žmuidzinavičiaus kolekcija, kurią sudaro 260 velniukų, surinktų 1906–1966 m. Pirmąjį velniuką A. Žmuidzinavičiui 1906 m. padovanojo kunigas rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas. Bičiulių, dailininkų, dvasininkų, tautodailininkų dovanoti kolekcijos velniukai atskleidžia skirtingus lietuvių folklorinio velnio – maištininko, kūrėjo, gundytojo, globėjo, baudėjo – bruožus.

Antrame aukšte eksponuojami lietuvių liaudies ir profesionaliosios dailės autorių sukurti velniukai, padovanoti muziejui po A. Žmuidzinavičiaus mirties.

Trečiame aukšte eksponuojamos lankytojų iš užsienio dovanos – velniai ir kaukės iš Europos, Amerikos, Azijos, Afrikos šalių.

 

KERAMIKOS MUZIEJAUS EKSPOZICIJA  MUZIEJUS UŽDARYTAS
Rotušės a. 15, LT-44279 Kaunas


SENOJI KAUNO KERAMIKA XV–XIX a.

Kauno archeologinės keramikos rinkinio kolekciją sudaro 1968–1997 m. Kauno senamiesčio ir apylinkių kasinėjimų radiniai. Tai amatininkų kurti įvairios paskirties indai, puošnūs renesansiniai, barokiniai krosnių kokliai, krosnių dekoratyvinės detalės, įspūdingo dydžio stogų čerpės.

Ekspozicija supažindina ne tik su keramikos kūriniais, bet ir su to laikotarpio miestiečių buitimi.


ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS KERAMIKA

Ekspozicijoje pristatomi Lietuvos profesionaliosios keramikos dailininkų darbai nuo tarpukario iki šių dienų. Jie puikiai atspindi keramikos dailės kelią. Pagrindinis parodos akcentas – Lietuvos profesionaliosios keramikos dailės patriarcho Liudviko Strolio kūriniai, sukurti enkaustikos technika ir gimę tarpukariu, brandžiuoju laikotarpiu ir paskutiniaisiais gyvenimo metais.

Ekspozicijoje pristatomi Kauno meno mokyklos absolventų – V. Miknevičiaus, V. Manomaičio ir kitų dailininkų kūriniai. Padidėjus keramikos paklausai, išsiplėtus keramikų ratui atsirado stilių, braižų įvairovė: nuo liaudiškų formų ir dekoro parafrazių iki abstrakčių, dekoratyvinių tūrių. Ekspozicijoje demonstruojami žymiausių šiuolaikinio porceliano meistrų L. Šulgaitės, A. Višinskienės, I. Petravičienės, J. Navakienės darbai.

 

ISTORINĖS LR PREZIDENTŪROS EKSPOZICIJA  
Vilniaus g. 33, LT-44279 Kaunas


SUGRĮŽTANČIOS RELIKVIJOS

Šia ekspozicija, atvėrus aukščiausių šalies pareigūnų rezidencijos duris plačiajai visuomenei, siekta nukelti lankytojus į kuo autentiškesnę ano meto aplinką su autentiškomis interjero detalėmis bei daiktais, ir praverti duris ne tik į Prezidento – aukščiausio šalies pareigūno – bet ir Prezidento – asmens bei žmogaus – kasdienį gyvenimą.

Čia eksponuojamos nematytos, prezidentūros rūmuose buvusios „praeities relikvijos“: reprezentaciniai portretai, meno kūriniai, puošę prezidentūros interjerus, dovanos prezidentui, išlikę autentiški baldai, prezidentūros svečių knygos, istorinės nuotraukos, fiksuojančios prezidentų veiklą, jų asmeninio gyvenimo fragmentus.

Lankytojai gali susipažinti su budinčiojo adjutanto kambariu, kuris užpildytas „sugrįžusiomis relikvijomis“, pasivaikščioti po prezidento šeimos kambarius, o pakilę autentiškais XIX amžiaus laiptais, aplankyti audiencijų salę, bei pamatyti koks nedidelis, bet jaukus buvo pirmojo šalies piliečio darbo kabinetas su prezidentiniu darbo stalu ir knygų lentynomis.

Ypatingas ekspozicijos akcentas – unikali, po daugelio metų, į rūmus sugrįžusi, valstybės apdovanojimų kolekcija, kurioje atsispindi 1918 – 1940 metų Lietuvos valstybingumo raida, nuo 2011 m. liepos 21 d. perkelta atgal į fondus ilsėtis 5 metų laikotarpiui.

Ekspozicija parengta naudojantis Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fondais.

 

A. ir P. GALAUNIŲ NAMŲ EKSPOZICIJA 
Vydūno al. 2, LT-50295 Kaunas

Namai priklausė Lietuvos menui ir kultūrai nusipelniusių žmonių dainininkės Adelės Nezabitauskaitės – Galaunienės (1895–1962) ir lietuvių profesionaliosios muziejininkystės pradininko Pauliaus Galaunės (1890–1988) šeimai. Jų lėšomis ir rūpesčiu namas pastatytas 1932 m. pagal arch. Arno Funko (1898–1957) projektą.

Čia įrengta memorialinė Adelės ir Pauliaus Galaunių ekspozicija, kur galima pamatyti P. Galaunės surinktas grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijas. Muziejuje galima apžiūrėti  Nepriklausomybės akto signataro Kazio Bizausko kambarį. 

 

L. TRUIKIO IR M. RAKAUSKAITĖS MEMORIALINIO MUZIEJAUS EKSPOZICIJA
Fryko g. 14, LT-44229 Kaunas

Namas statytas 3–4 dešimtmetyje, arch. Edmundas Frykas.  Memorialinis muziejus atidarytas 1994 m. spalio 10 d. bute-dirbtuvėje, kur nuo Antrojo pasaulinio karo iki mirties gyveno ir kūrė dailininkas Liudas Truikys bei operos solistė Marijona Rakauskaitė.

Muziejuje galima susipažinti su L.Truikio kūrybos palikimu: akvarelėmis, tapybą, scenografijos ir kostiumų eskizais, rankraščiais, dailininko sukauptas Rytų meno ir lietuvių liaudies skulptūrų kolekcijom. Galima pasižvalgyti po Marijonos Rakauskaitės kambarį.

 


J. ZIKARO MEMORIALINIO MUZIEJAUS EKSPOZICIJA

Zikaro g. 3, LT-44261 Kaunas

Muziejus atidarytas 2001 m. lapkričio 18 d. skulptoriaus Juozo Zikaro 120-ųjų metinių proga. 1959 m. A. Zikaraitė pirmame namo aukšte, tėvo dirbtuvėje, įrengė nedidelį, pusiau slaptą muziejų, skirtą J. Zikaro darbams. Testamentu visą namą bei jame esančius tėvo darbus A. Zikaraitė paliko M. K. Čiurlionio dailės muziejui. Po jos ir jos vyro mirties muziejus šiame name įruošė J. Zikaro darbų ekspoziciją. Muziejų sudaro: šeimos gyvenamosios patalpos, dailininko dirbtuvė bei prie namo esantis sodelis.

 

V. K. JONYNO GALERIJOS EKSPOZICIJA
Turistų g.9, LT-66164 Druskininkai

Išskirtinio talento grafiko, tapytojo, skulptoriaus, vitražisto Vytauto Kazimiero Jonyno (1907–1997) galerijoje eksponuojama per šimtą darbų, sukurtų 1931–1982 m. Tai studijų metų medžio raižiniai, iliustracijos ir ekslibriai, kurti Kaune, Paryžiuje; Freiburgo laikotarpio medžio raižiniai ir pašto ženklai, Mainco litografijos, vitražų, dekoratyvinių skulptūrų, mozaikų JAV visuomeniniuose pastatuose, bažnyčiose, skveruose bei aikštėse projektai, taip pat piešiniai, akvarelės, pastelės ir kt. Visi galerijoje saugomi kūriniai – dailininko dovana Lietuvai.


M. K. ČIURLIONIO MEMORIALINIO MUZIEJAUS EKSPOZICIJA
M. K. Čiurlionio g. 35, LT-66164 Druskininkai

M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus kviečia lankytojus į memorialinę ekspoziciją „M. K. Čiurlionis: saulės ratu“. Koncepcija atspindi M. K. Čiurlionio veiklos bei apmastymų kelią – garsiausio Lietuvos menininko kūriniai gimdavo ir akstyvą rytą, ir saulei įsidienojus ar net vėlyvą vakarą, saulei leidžiantis.

Pirmasis apžvalgos ratas – prasideda pirmajame namelyje, kuriame yra ir muziejaus kasa. Nuotraukose sukoncentruoti M. K. Čiurlionio biografijos faktai – didžiojo menininko ėjimo į profesionaliąją kūrybą pradžia. Plakatų parodoje „M. K. Čiurlionio kūrinių kelias pasaulyje“ žiūrovas gali pamatyti, kokiais parametrais apjuosė žemę M. K. Čiurlionio kūryba, spėjusi pabuvoti Maskvoje, Paryžiuje, Varšuvoje Barselonoje, Tokijuje.
Antrasis apžvalgos ratas – lankytojus kviečia į antrą ir trečią memorialinius namelius. Juose sutelkta daugiausia autentiškos Čiurlionių šeimos medžiagos, juntamas M. K. Čiurlionio žingsnių aidas. Akį traukia Čiurlionių šeimos fisharmonija, Mykolo Oginskio M. K. Čiurlioniui dovanotas pianinas, pirmieji autoriniai M. K. Čiurlionio tapybos darbai, specialiai jubiliejinei datai parinktos fotografijos. Beje, trečiasis namelis, duris atvėręs 1963-aisiais, bene labiausiai buvo paveiktas istorijos tėkmėje sekinusių išbandymų. Jame lankytojai gali pabuvoti M. K. Čiurlionio kūrybos kambarėlyje, apžiūrėti M. K. Čiurlionio paletę. Didžiajame namelio kambaryje stovi autentiškas pianinas, kuriuo Varšuvoje studijų metais skambino kompozitorius.
Trečiasis apžvalgos ratas – rudajame name, žiūrovą pasitinka nauja ekspozicija. Galeriją sudaro trys salės, dvi iš jų skirtos  M. K. Čiurlionio vaizduojamajai kūrybai. Ekspozicija, apimanti ankstyvuosius, 1903–1906 m. ir vėlyvojo laikotarpio, 1907–1909 m. dailininko darbus, 2013 metais sulaukė išskirtinio dėmesio. Surengus labiausiai pamėgto M. K. Čiurlionio kūrinio rinkimą, daugiausiai žiūrovų balsų surinko „Bičiulystė“, legendomis apipinta „Karalių pasaka“, „Jūros sonata“, „Vasaros sonata“. Nuo šiol ne tik gidai pasakoja apie šiuos kūrinius, bet ir žiūrovai gali laisvai interpretuoti savo apmąstymus, užrašydami mintis į muziejaus dienoraštį. Galerijoje nuolat skambantys M. K. Čiurlionio simfoninės poemų garsai – tarsi tiltas atveda prie M. K. Čiurlionio dailės ir muzikos sintezės, skatina naujai suvokti stilių genezę M. K. Čiurlionio kūryboje.