BAIGIANTIS JUBILIEJINIAMS M. K. ČIURLIONIO METAMS MEMORIALINIS MUZIEJUS DRUSKININKUOSE PASITIKS ATNAUJINTAIS PASTATAIS

Druskininkuose esantis M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus šiuo metu susilaukia didelio visuomenės susirūpinimo dėl nepatraukliai atrodančių, reikalaujančių būtinų remonto darbų, Čiurlionių šeimos namų. 


Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, kuriam priklauso Druskininkų filialas, jau seniai bando rasti lėšų pasikeitimams. 2007 m. prasidėjus LR Kultūros ministerijos Muziejų modernizavimo programai, pasiūlė renovuoti 9 muziejui priklausančius filialus, tame tarpe ir Druskininkų muziejų. Pagal programą buvo numatytas renovuoti 2009 m. Tačiau lėšų tam skirta nebuvo. Nelaukiant investicijų, jau 2008 m. savo lėšomis buvo perdengtas vieno namo stogas (47.984,51 Lt ), 2009 m. pakeisti įvadiniai kabeliai ir pakeista jų vidaus elektros instaliacija (8.800 Lt ) 2010 m. buvo perdengtas dar vieno pastato stogas (49.538,83 Lt Lt). Kita viltis sužibo, kai UNESCO 2011-uosius paskelbė Čiurlionio metais. Buvo sudaryta valstybinė M. K. Čiurlionio 100-ųjų mirties metinių minėjimo komisija, kuri besąlygiškai pritarė, kad Čiurlionio muziejus Druskininkuose turi būti atnaujintas. Minėjimo programoje buvo numatyta tam skirti 300000 litų. Deja, numatytų lėšų nesulaukėme. Todėl muziejus, kuris šiuo metu vykdo muziejaus centrinio pastato renovavimo darbus, mažindamas savo investicijas, išsirūpino, kad Kultūros ministerija iš šių lėšų leistų pradėti naują investicinį projektą, skirtą renovuoti muziejų Druskininkuose.

Jau baigtas viešųjų pirkimų konkursas, rugpjūčio 9 dieną pasirašyta sutartis su rangovu UAB „Skirnuva“ darbams už 226.000 litų sumą. Už šias lėšas planuojama visiškai atnaujinti lankytojų aptarnavimo pastatą, įrengti naują biografinę ekspoziciją, suvenyrų parduotuvę, knygyną, perdengti dar vieno pastato stogą, suremontuoti vidaus patalpas, įrengti papildomus tualetus lankytojams, atnaujinti ir perdažyti memorialinius namus, sutvarkyti aplinką.