Biblioteka

M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS

V. Putvinskio g. 55, LT-44248, Kaunas, Lietuva

Biblioteka įsteigta 1921 m.
Šiuo metu joje sukaupta daugiau kaip 29 tūkst. leidinių meno teorijos, estetikos, liaudies meno, vaizduojamojo bei taikomojo-dekoratyvinio meno, architektūros, paminklų apsaugos ir restauravimo, dizaino, meninės fotografijos klausimais. Įvairus ir komplektuojamų dokumentų pobūdis: monografijos, dailės kūrinių ir meninės fotografijos albumai, reprodukcijos, atvirukai, meno periodika ir kt.

Formuojant bibliotekos fondą, daug dėmesio skirta meno enciklopedijų, žinynų, bibliografinių leidinių kaupimui. Informacinį fondą papildo Lietuvos ir kitų pasaulio šalių parodų ir aukcionų katalogai, meno žurnalai, tęstiniai leidiniai. Gana gausus pasaulio muziejų albumų ir vadovų po kultūrines paminklines vietas rinkinys. Sukomplektuota senų Lietuvos meno leidinių, itin retų užsienio leidinių (išleistų XVI–XVIII a.) kolekcija.

Bibliotekoje saugomas ir žymių Lietuvos bei išeivijos dailininkų palikimas - asmeninės bibliotekos: P. Rimšos, J. Šileikos, P. Kalpoko, I. Aleksienės, P. Stausko, M. Račkaus - pastaroji, gauta 1936 m., itin vertinga dėl retų XVI–XVII a. numizmatikos leidinių. Unikalią vertę turi knygos su žymių XIX–XX a. žmonių autografais, dedikacijomis. Muziejuje saugoma ir J.Bretkūno (1536–1602) „Postilė”, išleista Karaliaučiuje ir eilė kitų, itin vertingų ir reikšmingų Lietuvos kultūrai bei mokslui leidinių.