Dovana iš Havajų Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui

 

2015 m. vasarą į Kauną sugrįžo Havajuose  gyvenusios mūsų tautietės, žymios vitražistės, dizainerės ir tekstilininkės Bronės Aleksandros Jameikienės (Jasiukevičiūtės) (1919–2001) skaldyto stiklo 1,60 m. aukščio vitražas, kurį  Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui padovanojo – Ilinojaus valstijoje JAV gyvenanti dailininkės giminaitė p. Sigutė Žemaitienė.

Skaldyto stiklo vitražo technika, kuria  dirbo bene vienintelė išeivijos menininkė Bronė Jameikienė, prasmingai papildys Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus išeivijos dailės rinkinius. 

B. Jameikienės vitražas „Gaidys“  priskiriamas antrojo periodo dailininkės kūrybai. Krikščioniška simbolika čia persipina su gimtųjų namų prisiminimais, sodžiaus meno tradicijomis.  Ryškiaspalvio  giedoriaus siluetas – plačiai paplitęs krikščioniškoje ikonografijoje, ypač Prancūzijos mene,  Pablo Picasso, Marco Shagallo tapyboje, V. K. Jonyno vitražuose, Antano Mončio skulptūrose.

B. Jameikienės vitražas, nuo šiol muziejaus lankytojams galės papasakoti apie tolimuose kraštuose dirbusią talentingą dailininkę.  Jos biografiją ženklina solidus skaičius parodų,  su kuriomis ji apkeliavo Ameriką, pelnė garbingus apdovanojimus. Senoji lietuvių karta dar mena Čikagoje 1955 m. surengtą  religinio meno parodą, kur autorė buvo premijuota už vitražą „Trys karaliai“. Jameikienės kūryba ne kartą buvo pristatoma spaudos puslapiuose, į ją atkreipė dėmesį ir pasaulio meno žinovai.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus dėkoja  p. Sigutei Žemaitienei, kurios dovana  priartino Lietuvai dar vieną neužmirštamą lietuviško meno diasporos dalelę.