Eksponatų skaitm. vaizdų išdavimas

Skaitmeninių vaizdų išdavimo prašymo forma

Skaitmeninių vaizdų panaudojimo sutarties forma

ČDM konsoliduotų skaitmeninimo paslaugų teikimo tvarka