EKSPOZICIJOS

M. K. ČIURLIONIO TAPYBA IR GRAFIKA

SENOVĖS PASAULIO DAILĖ

PASAULIO TAIKOMOJI DAILĖ

EUROPOS VAIZDUOJAMOJI DAILĖ XVI - XXA.

XX A. 7 - 8 DEŠ. LIETUVIU DAILININKU KURINIAI

PASAULIO LIETUVIŲ DAILĖ

ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJAUS EKSPOZICIJA

VELNIŲ MUZIEJAUS EKSPOZICIJA

SENOJI KAUNO KERAMIKA

ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS KERAMIKA

 

A. IR P. GALAUNIU NAMU EKSPOZICIJA

L. TRUIKIO IR M. RAKAUSKAITĖS MEMORIALINIŲ NAMŲ EKSPOZICIJA

J. ZIKARO MEMORIALINIO MUZIEJAUS EKSPOZICIJA

V. K. JONYNO MEMORIALINIO MUZIEJAUS EKSPOZICIJA

M. K. ČIURLIONIO MEMORIALINIO MUZIEJAUS EKSPOZICIJA

Čia pristatoma tik nedidelė dalis Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus eksponatų.

Maloniai kviečiame aplankyti muziejaus parodų ir ekspozicijų sales.