Planai / Ataskaitos

NACIONALINIO M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS STATUTAS

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO METINĖ ATASKAITA

2019–2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2018–2020 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2016–2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2015–2017 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

2014–2016 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2013–2015 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

20122014 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

LR KULTŪROS MINISTERIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PLANAS

2018

2018 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RINKINYS

2018 M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017

2017 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RINKINYS

2017 M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITOS

2016

2016 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RINKINYS

2015

2015 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RINKINYS

2015 M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014

2014 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RINKINYS

2013

2013 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RINKINYS 

2012

2012 M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2012 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2012 M. GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

2012 M. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2012 M. 6 SAF 4-6 PRIEDAI

2012 M. 8 SAF ATSARGOS

2012 M. 10 VSAFAS 2-3 PRIEDAI

2012 M. 12 SAF ILGALAIKIS MATERIALINIS TURTAS

2012 M. 13 SAF NEMATERIALUSIS TURTAS

2012 M. 16 VSAFAS BIOLOGINIS TURTAS

2012 M.17 SAF 7-8-12 PRIEDAI

2012 M. 17 VSAFAS FINANSINIS TURTAS IR FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

2012 M. 20 VSAFAS PRIEDAI

2012 M. 25 SAF 1 PRIEDAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  2012-12-31