Event calendar:

Calendar

<< DECEMBER 2017 >>
P A T K P S S
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Search

2017 December 1

„Pirmieji čempionai“

Date: 30 November 2017 17:00 - 28 January 2018 00:00
Summary: Istorinėje LR Prezidentūroje – Leono Karaliūno, pirmojo Lietuvos krepšinio muziejaus įkūrėjo, dokumentinis filmas, knyga ir archyvinių fotografijų paroda „Pirmieji čempionai“. >>>
more»

„Pranas Domšaitis. Pastelės“

Date: 30 November 2017 00:00 - 01 January 2018 00:00
Summary: P. Domšaitis – vienas ryškiausių lietuvių išeivijos dailininkų ekspresionistų, išaugęs ir susiformavęs vokiečių meno akademijos rėmuose, savo kūrinius eksponavęs bendrose parodose su K. Schmidtu-Rotluffu, Ch. Soutine‘u , E. Nolde, M. Chagallu. >>>
more»

The exhibition "Pranas Domšaitis. Pastels"

Date: 30 November 2017 00:00 - 01 January 2018 00:00
Summary: P. Domšaitis is one of the most outstanding expressionists among Lithuanian emigration artists, who grew up and formed in the framework of the German Academy of Art, exhibited his works in joint exhibitions with K. Schmidt-Rotluff, Ch. Soutine, E. Nolde.
more»

Paroda-instaliacija-akcija „LABDARIAI.LT. Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei mecenatystės skerspjūviai“

Date: 24 November 2017 00:00 - 17 June 2018 00:00
Summary: Visuomenė galės susipažinti su paroda, kuri skatina prisiminti prasmingas istorijos pamokas, kai lietuviai čia ir užjūryje susivienijo ne karo, priešo ar grėsmės akivaizdoje, o kilniam ir prasmingam tikslui. >>>
more»

Exhibition-installation-action "BENEFACTORS.LT. History of inter-war art, culture and sponsorship: cross-sections“

Date: 24 November 2017 00:00 - 17 June 2018 00:00
Summary: The public will get acquainted with facts stimulating to recall historical events when the Lithuanians here and overseas have consolidated for a noble purpose, not in the presence of war, enemy or threat. >>>
more»