KONTAKTAI

 

M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS VADOVYBĖ

V. Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaunas
Budintis tel.: (8 37) 22 25 54
Tel.: 8 (37) 22 94 75
Faksas: 8 (37) 22 26 06
El. paštas: mkc.info@ciurlionis.lt
Osvaldas Daugelis – direktorius, 8 (37) 22 94 00, osvaldas.daugelis@
ciurlionis.lt
Daina Kamarauskienė – direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei ir administracijai, 8 (37) 32 25 79, daina.kamarauskiene@ciurlionis.lt
Eglė Komkaitė-Baltušnikienė – direktoriaus pavaduotoja parodoms ir ekspozicijoms, 8 (37) 32 04 85, egle.komkaite@ciurlionis.lt
Artūras Balčiūnas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
8 (37) 20 92 56,  arturas.balciunas@ciurlionis.lt
Nijolė Adomavičienė – direktoriaus pavaduotoja-vyriausia fondų saugotoja, 8 (37) 20 63 75, nijole.adomaviciene@ciurlionis.lt
Kęstutis Linkus –
direktoriaus pavaduotojas investicinėms programoms ir plėtrai, 8 (37) 22 21 58, mkc.pastatai@gmail.com
Jolita Gylienė – specialistė viešiesiems pirkimams, 8 (68) 367367, jolita.gyliene@ciurlionis.lt
Audronė Rukšėnienė – vyriausia buhalterė, 8 (37) 20 25 81, vbciurlionis@gmail.com
Ina Kaminskienė – kultūrinės ir administracinės veiklos koordinatorė,
8 (37) 22 94 75, mkc.info@ciurlionis.lt

M. ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA

Nepriklausomybės a. 12, LT-44311 Kaunas
Budintis tel.: (8 37) 32 25 95
Tel.: 8 (37) 22 28 53
Faksas: 8 (37) 22 26 06
El. paštas: zilinsko.kolekcija@gmail.com
Irmantė Šarakauskienė – M. Žilinsko kolekcijos sektoriaus vadovė, 8 (37) 32 27 88, 

KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJA

K. Donelaičio g. 16, LT-44213 Kaunas
Budintis tel.: (8 37) 22 16 95
Tel.: 8 (37) 22 17 79
El. paštas: mkcpaveikslugalerija@gmail.com
Kristina Civinskienė – muziejaus parodų rengimo skyriaus vadovė, 8 (37) 22 17 89, 

A. ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS/ VELNIŲ MUZIEJUS

V. Putvinskio g. 64, LT-44211 Kaunas
Tel.: 8 (37) 22 15 87
El. paštas: mkc.velniai@ciurlionis.lt
Jurgita Rimkutė-Vainiuvienė – muziejaus vadovė, 8 (37) 20 41 02
Daina Zozaitė – muziejininkė
Justė Valiokaitė – muziejininkė
Arūnas Stankūnas – ekskursijų vadovas

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE

Vilniaus g. 33, LT- 44290 Kaunas
Budintis tel.: (8 37) 32 05 89
Tel.: 8 (37) 20 17 78, 
El. paštas: info@istorineprezidentura.lt
Renata Mikalajūnaitė – muziejaus vadovė, 8 (37) 20 44 88, +370 616 20115
Justina Minelgaitė – muziejininkė, 8 (37) 20 17 78
Rita Stasė Škiudienė – rinkinių saugotoja, 8 (37) 32 07 95
Ingrida Jakubavičienė – kultūrinių renginių ir projektų kuratorė-koordinatorė, 8 (37) 201778
Jovita Jankauskienė – muziejininkė, 8 (37) 20 17 78
Gediminas Kasparavičius 
– ekskursijų vadovas-edukatorius 8 (37) 32 07 95

A. ir P. GALAUNIŲ NAMAI

Vydūno al. 2, LT-50295 Kaunas
Tel.: 8 (37) 79 89 95
El. paštas: galauniunamai@gmail.com
Miglė Banytė – muziejaus vadovė
Inga Nenienė – rinkinių saugotoja
Birutė Šlivinskienė – muziejininkė 

L. TRUIKIO IR M. RAKAUSKAITĖS MEMORIALINIS MUZIEJUS

E. Fryko g. 14, LT-44229 Kaunas
Tel.: 8 (37) 22 32 05
El. paštas: 
truikionamai@gmail.com
Rasa  Jonė Ruibienė – rinkinių saugotoja +370 652 13621
Rasa Bieliūnaitė 
– muziejininkė

ZIKARO MEMORIALINIS MUZIEJUS

J. Zikaro g. 3, LT-44261 Kaunas
Tel.: 8 (37) 22 32 05
El. paštas: 
zikaronamai@gmail.com
Rasa Jonė Ruibienė – skyriaus vadovė, +370 652 13621, 

M. K. ČIURLIONIO MEMORIALINIS MUZIEJUS

M. K. Čiurlionio g. 35, LT-66164 Druskininkai
Tel.:  8 313 51131 (kasa, ekskursijų užsakymas)

El. paštas: ciurlioniomemorialinis@gmail.com
Vida Mažrimienė – muziejaus vadovė, +370 647 26611
Viktorija Lučinskaitė – rinkinių saugotoja

V. K. JONYNO GALERIJA

M. K. Čiurlionio g. 41, LT-66164 Druskininkai
Tel.: 8 (313) 55 553
El. paštas: jonynogalerija@gmail.com  
Vida Mažrimienė – muziejaus vadovė, +370 64726611,
Regina Stankevičienė – muziejininkė