INFORMACIJA / PASLAUGOS

 
Bilietų kainos ir darbo laikas 

M. K.Čiurlionio dailės muziejus  4,00 EUR; II–VII 11–17, IV 11–19
M. Žilinsko dailės galerija – 
3,00 EURII–VII 11–17, IV 11–19; 
Kauno paveikslų galerija  
2,00 EURII–VII 11–17, IV 11–19
A. Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus ir Velnių muziejus   3,00 EURII–VII 11–17, IV 11–19
Istorinė LR Prezidentūra  2,00 EURII–VII 11–17, IV 11–19 
A. ir P. Galaunių namai  1,00 EUR I–V 10–16, lankomas susitarus tel. 8 37 79 89 95 
L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialinis muziejus  1,00 EUR II–VII 11–17, lankomas susitarus tel. +370 652 13621; +370 695 67759
J. Zikaro memorialinis muziejus  1,00 EUR II–VII 11–17, lankomas susitarus tel. +370 652 13621
V. K. Jonyno galerija (Druskininkuose)  2,00 EUR II–VII 11–17
M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus (Druskininkuose)  2,00 EUR II–VII 11–17
Pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis muziejai nedirba. 
 
Ekskursijos kaina lietuvių kalba – 10,00 EUR, užsienio (anglų, rusų) kalbomis – 15,00 EUR.
Ekskursiją galite užsakyti tel.: +370 37 22 14 18 arba +370 37 22 94 75. Druskininkuose tel. 8 313 50031
Ekskursijos galimos tik su muziejaus ekskursijų vadovu arba turistinių firmų bei gidų gildijos gidu, turinčiu kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą.
Muziejaus lankymas ir gidų paslaugos muziejaus ne darbo metu apmokamas dvigubai.
 
 
50% nuolaida teikiama:
 

 

Nemokamai muziejų lankyti gali:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikams;
 • vaikų namų auklėtiniams;
 • soc. remtinų moksleivių grupėms, pateikus raštišką mokyklos direktoriaus prašymą;
 • neįgaliesiems;
 • asmeniui, lydinčiam neįgalų lankytoją;
 • Lietuvos Respublikos muziejininkams;
 • tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams;
 • dailininkams, meno mokyklų moksleiviams, Dailės akademijos ir Vytauto Didžiojo universiteto menų fakulteto, konservatorijų studentams, dėstytojui, lydinčiam studentų grupę, mokytojams,  lydintiems moksleivių grupę.
 • žurnalistams;
 • tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) nariams;
 • Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID) nariams;
 • muziejaus lankytojams parodų atidarymo metu;
 • turizmo firmų, gidų gildijos nariams, kurie lydi grupes;
 • Tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos LT MKS nariams;
 • Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariams;
 • Kultūros paveldo departamento prie KM valstybės tarnautojams ir jo teritorinių padalinių darbuotojams;
 • lankytojams, pateikusiems Muziejaus bičiulio kortelę;
 • dieninių bendrojo lavinimo mokyklų ir  meno mokyklų mokiniams Mokslo ir žinių dieną (rugsėjo 1-ąją).
 • asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems.

 

Nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 1 d. trečiadieniais muziejų lankymas be ekskursinio aptarnavimo nemokamas. Ši lengvata netaikoma turistinių agentūrų organizuoto turizmo grupėms.

Mokinių grupėms, kurias lydi mokytojai, bilieto kaina – 2 Lt, lydintis mokytojas lanko nemokamai.Neįgaliesiems yra pritaikyta  M. K. Čiurlionio dailės galerija (V. Putvinskio g. 55). Čia įrengti pandusai vežimėliams, liftai bei WC. Kreiptis iš anksto tel. 8 37 221418 

Neįgaliesiems lankytojams pritaikyta Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra (Vilniaus g. 33).

M. Žilinsko dailės galerijoje (Nepriklausomybės a. 12) veikia ekspozicija regėjimo negalią turintiems lankytojams  „Muziejus neregiui“.

Audiogido lietuvių, anglų, rusų ir lenkų kalbomis M. K. Čiurlionio dailės galerijoje (V. Putvinskio g. 55) kaina – 4,00 EUR.

 

Pastabos:

Visuose muziejaus padaliniuose ekskursijos galimos tik su muziejaus ekskursijų vadovu arba turistinių firmų bei gidų gildijos gidu, turinčiu kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą.

Muziejuje lankymas bei ekskursinis aptarnavimas ekspozicijų nedarbo laiku apmokamas dvigubai.

Nuolaidos ir lengvatos taikomos lankytojui pateikus jo priklausymą nurodytoms asmenų grupėms įrodantį pažymėjimą.  

 

SVARBI INFORMACIJA

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, V. Putvinskio g. 55, Kaune

Dėl muziejaus rekonstrukcijos darbų neveikia „XX a. pradžios Lietuvos dailės“, „Senosios Lietuvos dailės (XVI–XIX a.)“  ir „Liaudies meno“ ekspozicijos.

Šiuo metu į muziejaus rūmus kviečiame įeiti per centrinį įėjimą iš Putvinskio gatvės.