INFORMACIJA / PASLAUGOS

 
Bilietų kainos ir darbo laikas 
 
M. K.Čiurlionio dailės muziejus  5,00 EUR; II–VII 11–17, IV 11–19
M. Žilinsko dailės galerija – 4,00 EURII–VII 11–17, IV 11–19; 
Kauno paveikslų galerija  3
,00 EURII–VII 11–17, IV 11–19
A. Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus ir Velnių muziejus   4,00 EURII–VII 11–17, IV 11–19
Istorinė LR Prezidentūra  3,00 EURII–VII 11–17, IV 11–19 
A. ir P. Galaunių namai  2,00 EUR II–VI 11–17, IV 11–19 lankomas susitarus tel. 8 37 79 89 95  
L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialinis muziejus  2,00 EUR II–VI 11–17,  IV 11–19  lankomas susitarus tel. 8 37 22 99 67; 
J. Zikaro memorialinis muziejus  2,00 EURII–VI 11–17, IV 11–19lankomas susitarus tel. 8 37 22 32 05;  +370 652 13621
V. K. Jonyno galerija (Druskininkuose)  3,00 EUR II–VII 11–17
M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus (Druskininkuose)  3,00 EUR II–VII 11–17
Muziejai nedirba: sausio 1 d., per šv. Velykų šventes, gegužės 1 d., Motinos dieną (pirmasis gegužės mėn.  sekmadienis), Tėvo dieną (pirmasis birželio mėn.  sekmadienis), birželio 24 d., rugpjūčio 15 d., lapkričio 1 d., gruodžio 2426 d. 
Muziejai dirba: vasario 16 d.,  kovo 11 d., liepos 6 d.
 
Ekskursijos kaina lietuvių kalba – 10,00 EUR, užsienio (anglų, rusų) kalbomis – 15,00 EUR.
Ekskursiją galite užsakyti tel.: 8 37 22 14 18 arba 8 37 22 94 75. Druskininkuose tel. 8 313 50031
Ekskursijas muziejuose leidžiama vesti  gidams, turintiems Valstybinės vartotojų tesisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriaus suteiktą sertifikatą.  
 
Muziejaus lankymas ir gidų paslaugos muziejaus ne darbo metu apmokamas dvigubai.
 
 
50% nuolaida teikiama:

 

Nemokamai muziejų lankyti gali:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikai;
 • vaikų namų auklėtiniai;
 • soc. remtinų moksleivių grupės, pateikus raštišką mokyklos direktoriaus prašymą;
 • asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis)
 • Lietuvos Respublikos muziejininkai;
 • tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai;
 • dailininkai, meno mokyklų moksleiviai, Dailės akademijos ir Vytauto Didžiojo universiteto menų fakulteto, konservatorijų studentai, dėstytojas, lydintis studentų grupę, mokytojas,  lydintis moksleivių grupę.
 • žurnalistai;
 • tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) nariai;
 • Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID) nariai;
 • muziejaus lankytojai parodų atidarymo metu;
 • turizmo firmų, gidų gildijos nariai, kurie lydi grupes;
 • Tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos LT MKS nariai;
 • Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai;
 • Kultūros paveldo departamento prie KM valstybės tarnautojai ir jo teritorinių padalinių darbuotojai;
 • lankytojai, pateikę Muziejaus bičiulio kortelę;
 • dieninių bendrojo lavinimo mokyklų ir  meno mokyklų mokiniai Mokslo ir žinių dieną (rugsėjo 1-ąją).
 • asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni.
 • visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

 

Mokinių grupėms, kurias lydi mokytojai, bilieto kaina – 2 Lt, lydintis mokytojas lanko nemokamai.Neįgaliesiems lankytojams pritaikyta Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra (Vilniaus g. 33).
 
M. Žilinsko dailės galerijoje (Nepriklausomybės a. 12) veikia ekspozicija regėjimo negalią turintiems lankytojams  „Muziejus neregiui“.

Audiogido lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir lenkų kalbomis M. K. Čiurlionio dailės galerijoje (V. Putvinskio g. 55) kaina – 4,00 EUR.

 

Pastabos:

Ekskursijas muziejuose leidžiama vesti  gidams, turintiems Valstybinės vartotojų tesisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriaus suteiktą sertifikatą.  

Muziejuje lankymas bei ekskursinis aptarnavimas ekspozicijų nedarbo laiku apmokamas dvigubai.

Nuolaidos ir lengvatos taikomos lankytojui pateikus jo priklausymą nurodytoms asmenų grupėms įrodantį pažymėjimą.  

 

SVARBI INFORMACIJA

Nuo birželio18 d. Kauno paveikslų galerijoje laikinai uždaromas Fluxus kabinetas. Atsinaujiname.