INFORMACIJA / PASLAUGOS

 
Bilietų kainos ir darbo laikas 

M. K.Čiurlionio dailės muziejus  4,00 EUR; II–VII 11–17, IV 11–19
M. Žilinsko dailės galerija – 3,00 EURII–VII 11–17, IV 11–19; 
Kauno paveikslų galerija  
2,00 EURII–VII 11–17, IV 11–19
A. Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus ir Velnių muziejus   3,00 EURII–VII 11–17, IV 11–19
Istorinė LR Prezidentūra  2,00 EURII–VII 11–17, IV 11–19 
A. ir P. Galaunių namai  1,00 EUR II–VI 11–17, IV 11–19 lankomas susitarus tel. 8 37 79 89 95  
L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialinis muziejus  1,00 EUR II–VI 11–17,  IV 11–19  lankomas susitarus tel. 8 37 22 99 67; +370 628 29916 Dėl remonto darbų L. Truikio ir M. Rakauskaitės muziejus laikinai neveikia.
J. Zikaro memorialinis muziejus  1,00 EURII–VI 11–17, IV 11–19lankomas susitarus tel. 8 37 22 32 05;  +370 652 13621
V. K. Jonyno galerija (Druskininkuose)  2,00 EUR II–VII 11–17/Dėl elektros instaliacijos darbų V. K. Jonyno galerija 2018 m. gruodžio 1821 dienomis nedirbs.
M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus (Druskininkuose)  2,00 EUR II–VII 11–17
Pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis muziejai nedirba, išskyrus vasario 16 d., kovo 11 d. ir liepos 6 d.
 
Ekskursijos kaina lietuvių kalba – 10,00 EUR, užsienio (anglų, rusų) kalbomis – 15,00 EUR.
Ekskursiją galite užsakyti tel.: +370 37 22 14 18 arba +370 37 22 94 75. Druskininkuose tel. 8 313 50031
Ekskursijos galimos tik su muziejaus ekskursijų vadovu arba turistinių firmų bei gidų gildijos gidu, turinčiu kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą.
Muziejaus lankymas ir gidų paslaugos muziejaus ne darbo metu apmokamas dvigubai.
 
 
50% nuolaida teikiama:
 

 

Nemokamai muziejų lankyti gali:

 • Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 30 d., moksleiviai be ekskursinio aptarnavimo ir be edukacinių paslaugų suteikimo muziejaus ekspozicijose kviečiami lankytis nemokamai.
 • ikimokyklinio amžiaus vaikai;
 • vaikų namų auklėtiniai;
 • soc. remtinų moksleivių grupės, pateikus raštišką mokyklos direktoriaus prašymą;
 • neįgalieji;
 • asmuo, lydintis neįgalų lankytoją;
 • Lietuvos Respublikos muziejininkai;
 • tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai;
 • dailininkai, meno mokyklų moksleiviai, Dailės akademijos ir Vytauto Didžiojo universiteto menų fakulteto, konservatorijų studentai, dėstytojas, lydintis studentų grupę, mokytojas,  lydintis moksleivių grupę.
 • žurnalistai;
 • tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) nariai;
 • Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID) nariai;
 • muziejaus lankytojai parodų atidarymo metu;
 • turizmo firmų, gidų gildijos nariai, kurie lydi grupes;
 • Tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos LT MKS nariai;
 • Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai;
 • Kultūros paveldo departamento prie KM valstybės tarnautojai ir jo teritorinių padalinių darbuotojai;
 • lankytojai, pateikę Muziejaus bičiulio kortelę;
 • dieninių bendrojo lavinimo mokyklų ir  meno mokyklų mokiniai Mokslo ir žinių dieną (rugsėjo 1-ąją).
 • asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni.

 

Nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 1 d. trečiadieniais muziejų lankymas be ekskursinio aptarnavimo nemokamas. Ši lengvata netaikoma turistinių agentūrų organizuoto turizmo grupėms.

Mokinių grupėms, kurias lydi mokytojai, bilieto kaina – 2 Lt, lydintis mokytojas lanko nemokamai.Neįgaliesiems lankytojams pritaikyta Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra (Vilniaus g. 33).
 
M. Žilinsko dailės galerijoje (Nepriklausomybės a. 12) veikia ekspozicija regėjimo negalią turintiems lankytojams  „Muziejus neregiui“.

Audiogido lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir lenkų kalbomis M. K. Čiurlionio dailės galerijoje (V. Putvinskio g. 55) kaina – 4,00 EUR.

 

Pastabos:

Visuose muziejaus padaliniuose ekskursijos galimos tik su muziejaus ekskursijų vadovu arba turistinių firmų bei gidų gildijos gidu, turinčiu kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą.

Muziejuje lankymas bei ekskursinis aptarnavimas ekspozicijų nedarbo laiku apmokamas dvigubai.

Nuolaidos ir lengvatos taikomos lankytojui pateikus jo priklausymą nurodytoms asmenų grupėms įrodantį pažymėjimą.  

 

SVARBI INFORMACIJA

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, V. Putvinskio g. 55, Kaune

Dėl muziejaus rekonstrukcijos darbų neveikia „XX a. pradžios Lietuvos dailės“, „Senosios Lietuvos dailės (XVI–XIX a.)“  ir „Liaudies meno“ ekspozicijos.

Šiuo metu į muziejaus rūmus kviečiame įeiti per centrinį įėjimą iš Putvinskio gatvės.