KONTAKTAI


Informacija lankytojams ir ekskursijų užsakymas tel. 8 37 22 14 18, 8 37 22 94 75. Druskininkuose tel. 8 313 50031

 

M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS VADOVYBĖ

V. Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaunas
Tel.: 8 (37) 22 94 75
El. paštas: mkc.info@ciurlionis.lt
Budintis tel.: (8 37) 22 25 54


Ina Pukelytė 
– muziejaus direktorė, ina.pukelyte@ciurlionis.lt, tel. +370 652 32412
Daina Kamarauskienė – dirketorės pavaduotoja muziejininkystei ir administracijai, + 370 687 40148,  daina.kamarauskiene@ciurlionis.lt
Eglė Komkaitė-Baltušnikienė – direktorės pavaduotoja parodoms ir ekspozicijoms, + 370 65636995, egle.komkaite@ciurlionis.lt
Artūras Balčiūnas – direktorės pavaduotojas ūkio reikalams,  arturas.balciunas@ciurlionis.lt
Nijolė Adomavičienė – direktorės pavaduotoja-vyriausia fondų saugotoja, 8 (37) 20 63 75, nijole.adomaviciene@ciurlionis.lt
Giedrius Vaitkevičius
 – specialistas viešiesiems pirkimams,  giedrius.vaitkevicius@ciurlionis.lt
Sigita Daiva Raubienė – specialistė viešiesiems pirkimams, tel. 8 (37) 22 28 33, daiva.raubiene@ciurlionis.lt
Audronė Rukšėnienė – vyriausia buhalterė, vbciurlionis@gmail.com
Ina Kaminskienė – kultūrinės ir administracinės veiklos koordinatorė,
8 (37) 22 94 75, mkc.info@ciurlionis.lt

M. ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA

Nepriklausomybės a. 12, LT-44311 Kaunas
Budintis tel.: (8 37) 32 25 95
Tel.: 8 (37) 22 28 53
Faksas: 8 (37) 22 26 06
El. paštas: zilinsko.kolekcija@
ciurlionis.lt 
Irmantė Šarakauskienė – M. Žilinsko kolekcijos sektoriaus vadovė, 8 (37) 32 27 88, 

KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJA

K. Donelaičio g. 16, LT-44213 Kaunas
Budintis tel.: (8 37) 22 16 95
Tel.: 8 (37) 22 17 79
El. paštas: 
MKCpaveikslugalerija@ciurlionis.lt
Kristina Civinskienė – muziejaus parodų rengimo skyriaus vadovė, 8 (37) 22 17 89, 
kristina.civinskiene@ciurlionis.lt

A. ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS/ VELNIŲ MUZIEJUS

V. Putvinskio g. 64, LT-44211 Kaunas
Tel.: 8 (37) 22 15 87
El. paštas: mkc.velniai@ciurlionis.lt
Jurgita Rimkutė-Vainiuvienė – muziejaus vadovė, 8 (37) 20 41 02
Daina Zozaitė – muziejininkė, 
daina.zozaite@ciurlionis.lt
Giedrė Grinkevičiūtė – edukatorė, 
giedre.grinkeviciute@ciurlionis.lt
Arūnas Stankūnas – ekskursijų vadovas

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE

Vilniaus g. 33, LT- 44290 Kaunas
Budintis tel.: (8 37) 32 05 89
Tel.: 8 (37) 20 17 78, 
El. paštas: info@istorineprezidentura.lt
Renata Mikalajūnaitė – muziejaus vadovė, 8 (37) 20 44 88, +370 616 20115
Justina Minelgaitė – muziejininkė, 8 (37) 20 17 78
Tadas Šaulys – rinkinių saugotojas, 8 (37) 32 07 95
Ingrida Jakubavičienė – muziejininkė, 8 (37) 20 17 78
Marija Navickaitė – muziejininkė, 8 (37) 20 17 78
Gediminas Kasparavičius 
– ekskursijų vadovas 8 (37) 32 07 95

A. ir P. GALAUNIŲ NAMAI

Vydūno al. 2, LT-50295 Kaunas
Tel.: 8 (37) 79 89 95
El. paštas: galauniunamai@gmail.com
Miglė Banytė – muziejaus vadovė
Inga Nenienė – rinkinių saugotoja
Irma Liauzun – muziejininkė 

L. TRUIKIO IR M. RAKAUSKAITĖS MEMORIALINIS MUZIEJUS

E. Fryko g. 14, LT-44229 Kaunas
Tel.: 8 (37) 22 99 67
El. paštas: 
truikionamai@ciurlionis.lt
Rasa Bieliūnaitė – rinkinių saugotoja 
Dalia Bieliūnaitė 
– muziejininkė

ZIKARO MEMORIALINIS MUZIEJUS

J. Zikaro g. 3, LT-44261 Kaunas
Tel.: 8 (37) 22 32 05
El. paštas: 
zikaronamai@gmail.com
Rasa Jonė Ruibienė – skyriaus vadovė, +370 652 13621, 

M. K. ČIURLIONIO MEMORIALINIS MUZIEJUS

M. K. Čiurlionio g. 35, LT-66164 Druskininkai
Tel.:  8 313 51131 (kasa, ekskursijų užsakymas)

El. paštas: ciurlioniomemorialinis@ciurlionis.lt
Regina  Stankevičienė – vadovė regina.stankeviciene@ciurlionis.lt
Aušra Sedlevičiūtė – muziejininkė

V. K. JONYNO GALERIJA

Turistų g. 9, LT-66120 Druskininkai
Tel.: 8 (313) 55 553
El. paštas: jonynogalerija@ciurlionis.lt  
Regina Stankevičienė – vadovė  regina.stankeviciene@ciurlionis.lt
Onutė Zakarienė 
– muziejininkė