JAV mecenatė apdovanojo V. K. Jonyno galeriją

 

Į V. K. Jonyno galeriją Druskininkuose iš JAV atkeliavo dovanoti 2 monumentalūs (h-2,5) eksponatai: išeivijos  dailininko V. K. Jonyno (1907-1997), dirbusio Lietuvoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir JAV,  sienų mozaikų modeliai „Rūpintojėlis“ ir „Šv. Kazimieras“. Originalioje architektūroje jie turi užrašus „Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia“ ir „Apsaugok, Aukščiausiasis, tą mylimą šalį“.

Šios mozaikos V. K. Jonyno buvo sukurtos 1965 m.  Šiluvos Dievo motinos koplyčiai Nekaltojo prasidėjimo katedrai Vašingtone (Shrine of the Immaculate Conception, Washington, DC), kur be V. K. Jonyno mozaikų yra ir išeivijos dailininkų Albino Elskaus bei Vytauto Kašubos kūriniai.  

V. K. Jonyno galerijai V. K. Jonyno mozaikų projektus  padovanojo Jungtinėse Amerikos Valstijose Indianoje gyvenanti  Irena Jonynienė,  dovaną dedikuodama savo vyro Vytenio Jonyno  atminimui. Galerijai, kuri disponuoja daugumoje tik kameriniais V. K. Jonyno molbertinės tapybos, skulptūros, akvarelių ir piešinių kūriniais, ši dovana yra didžiulis pastiprinimas,  galimybė  optimaliau reprezentuoti V. K. Jonyno kūrybos platumas.

  

Mozaikų modeliuose žiūrovai galės matyti harmoningą kolorito visumą, savitą idėjos interpretaciją. Figūros atliktos nepriekaištinga profesionalo ranka, kompozicijose perteiktos  tėvynės ilgesio nuotaikos, fono detalės  praturtintos toliuose paliktos tėvynės istorinius įvykių, būties, architektūros vaizdais. 

Muziejus  dėkingas  ir  Kastyčiui Latviui (JAV),  skyrusiam savo lėšas kūrinių persiuntimui.  Išpakavus dėžes, buvo matyti, kad eksponatus į tolimą kelionę palydėjo rūpestingos rankos, abiejų, kruopščiai supakuotų mozaikų projektų,  sėkmingai perkirtusių Atlanto platybes, būklė – puiki. Tikimasi, kad šie monumentalūs kūriniai bus lyg tiltas tarp praeities ir dabarties, priartins pasaulio toliuose pasklidusią mūsų tautiečio kūrybą, atvers naujus tyrinėjimų horizontus. 

Nuo 1989 m. Druskininkuose gyvuojanti  V. K. Jonyno galerija, propaguojanti dešimtmečiais autoriaus kurtą vaizduojamąjį ir taikomąjį meną, yra surengusi įsimintinų dailės parodų: „V. K. Jonynas: biografiniai punktyrai dailėje“,  „Po pasaulio skliautu“, „V. K. Jonynas: portretų dialogai“ išeivijos dailininkų – Adomo Galdiko (JAV), Magdalenos Stankūnienės (JAV), Telesforo Valiaus (Kanada), Juzės Katiliūtės (Šveicarija), Adolfo Vaičaičio (Australija) kūrybos parodas,  edukacijas „Istorijos pamoka prie V. K. Jonyno vitražų: nuo Tado Kosciuškos iki George Vašingtono“, „Apie ką byloja V. K. Jonyno projektas indėnų šventyklai“, „Visų  Donelaitis“ ir kt. 

Šios galerijos mecenatai ir globėjai  liks mūsų atmintyje, kaip  Gerosios vilties ir Meilės Lietuvai  nešėjai. Naujuosius V. K. Jonyno kūrinius ir galeriją jau aplankė  iš JAV Indianos valstijos atvykusi mecenatės dukra Karilė Jonynaitė,  bei kiti V. K. Jonyno giminės: Andrea Zotovas (JAV), Vaidotas  Jonynas (Kanada) ir kt.