Kviečiame teikti paraiškas parodoms


Asmenys, norintys surengti parodas 2016 metais Kauno paveikslų galerijoje, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje paraiškas gali pateikti iki 2015 rugsėjo 25 d. 
Paraiškos priimamos Kauno paveikslų galerijoje K. Donelaičio g. 16, arba galima siųsti el. paštu
mkcpaveikslugalerija@gmail.com. Tel. pasiteirauti 8 37 32 04 85.

Taip pat paraiškas parodoms priima ir Keramikos muziejus. Menininkų laukia ypatingos renesansinio Kauno Rotušės rūsio erdvės, atnaujinta ekspozicinė įranga, prasiplėtęs lankytojų ratas bei intensyvi edukacinė veikla.  Muziejus kviečia teikti paraiškas ne tik profesionalius keramikus, bet ir kitų sričių menininkus, kurių kūryba formaliai siejasi su erdve (skulptūra, instaliacija, performansas), žemės prigimties medžiagomis (molis, smėlis, akmuo ir pan.), o idėjiškai – su kasdienybės kultūra. Šiuolaikinio meno parodoms skiriamos trys muziejaus salės: 100 m², 45 m² ir 14 m² karceris. Yra techninės galimybės eksponuoti video ir garso kūrinius.
Norintys pasižvalgyti po ekspozicines erdves gali tai padaryti čia:
http://share.spread3d.com/vvVDB8vCfd
Užpildytų paraiškų formų ir vizualinės informacijos laukiame iki 2015 spalio 9 d. el.paštu: 
keramikos.muziejus@gmail.com
Kontaktai pasiteiravimui: Auksė Petrulienė, Keramikos muziejaus vadovė, tel. 8 612 44272