L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialinio muziejaus ekspozicija

Marijonos Rakauskaitės kambarys. Matyti M.Rakauskaitės sceniniai rūbai. Ant sienos kabo L.Truikio „Madam Baterfly“ scenovaizdžio eskizas, po juo – „Kinų valdininko portretas“ XIXa. Dirbtuvė. Ant sienų kabo Truikio „Trijų talismanų“ scenov. esk. Ant žemės – „Garbės diplomas“ už  „Trijų talismanų“ maketą  iš 1937 m. Paryžiaus pasaulinės parodos.

Marijonos Rakauskaitės kambarys. Matyti M. Rakauskaitės sceniniai rūbai. Ant sienos kabo L. Truikio „Madam Baterfly“ scenovaizdžio eskizas, po juo – „Kinų valdininko portretas“ XIXa.
Dirbtuvė. Ant sienų kabo Truikio „Trijų talismanų“ scenov. esk. Ant žemės – „Garbės diplomas“ už  „Trijų talismanų“ maketą  iš 1937 m. Paryžiaus pasaulinės parodos.

L.Truikio dirbtuvė. Ant molberto – Truikio „Don Karlo“ scenov. esk.  Vyt. Ciplijausko „M.Rakauskaitės portretas“,  kinų širma XIX a. Svetainė ( II-as kambarys) su Truikio rytietiškomis kolekcijomis (skulptūrėlės, kilimai, vazos). Rakauskaitės fortepionas.

L. Truikio dirbtuvė. Ant molberto – Truikio „Don Karlo“ scenov. esk.  Vyt. Ciplijausko „M.Rakauskaitės portretas“,  kinų širma XIX a.
Svetainė ( II-as kambarys) su Truikio rytietiškomis kolekcijomis (skulptūrėlės, kilimai, vazos). Rakauskaitės fortepionas.

 

M. Rakauskaitės kambarys. Ant sienos – Truikio „Madam Baterfly“ scenov. eskizai. Marijonos kelioninė skrynia (atvira).
Dirbtuvė. Toliau matyti abu svetainės kambariai.

 

svetainė ( I-as kambarys ), su lietuvių liaudies skulptūrėlių kolekcija, Ant sienos kabo operos „Eglė“ kostiumų eskizai.  Ant durų – kinų tanka, ant grindų – rytietiškas XVIII a, pb. kilimas.. Toliau matyti koridorius. Ant koridoriaus sienos – rytietiškas šilko kilimas.
Svetainė. Matyti dalis Truikio kolekcijos: Nazarietis XIX a., kinų didiko rūbas XIX a., siuvinėtas rankomis. Ant sienos Truikio „Madam Baterfly“ scenov. esk., po juo„Lakme“ uždangos esk. Ant žemės stovi Žebenkienės mozaika.

 

Svetainė ( II-as kambarys) su Truikio rytietiškomis kolekcijomis (skulptūrėlės, kilimai, vazos).

  

Svetainė ( II-as kambarys) su Truikio rytietiškomis kolekcijomis.
L. Truikio vitražas iš benediktinių vienuolyno bažnyčios (nuotrauka), „Nukryžiuotojo“ esk. Karmelitų bažnyčiai.
L. Truikio Budų kolekcija.