M. K. Čiurlionio mirties metinių minėjimas Čikagoje


Kovo 18 d. LR Generalinis konsulatas ir Čiurlionio galerija surengė 100-ųjų M. K. Čiurlionio
mirties metinių minėjimą Jaunimo centre, Čikagoje.

Jo metu atidaryta LR Užsienio reikalų ministerijos ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus parengta kilnojamoji paroda, pristatanti iškilaus Lietuvos menininko gyvenimą ir kūrybą.

Vakaro metu kompozitoriaus kūrinius skambino lietuvių kilmės pianistė dr. Frances Covalesky, ištraukas iš asmeninių laiškų skaitė aktorė Audrė Budrytė.

Šventėje gausiai dalyvavo Čikagos lietuvių bendruomenė. Svečiai džiaugėsi galimybe apžiūrėti informatyvią parodą ir liko nuoširdžiai sužavėti pianistės atlikta muzika bei raiškiu aktorės skaitymu.

Vakaro akimirkos
(A. Vertelkaitės fotografijos):

Vakaro svečius sveikina Čiurlionio galerijos vadovė L. Apanavičienė
M. K. Čiurlionio laiškus skaito aktorė Audrė Budrytė
M. K. Čiurlionio kūrinius skambina pianistė dr. Frances Covalesky


LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija.

Į viršų