Monetų namų dovana J. Zikaro muziejui

Gražūs 2015 metai Lietuvai: II-osios nepriklausomybės 25-etis, euro pradžia. Gaila lito, bet reikia tikėtis, kad mūsų Vytis šuoliuos per visus Europos šalių bankus, kaip lygiavertis kitų eurų simbolis.

Džiugu, kad Monetų namai ne tik išleidžia Lietuvos nepriklausomybės 25-ečio medalį, bet ir  panaudoja vieną gražiausių Lietuvos simbolių – Juozo Zikaro sukurtą skulptūrą „Laisvė“, atstatytą 1989 metais ir šiuo metu puošiančią Kauno Karo muziejaus sodelį. Puiku, kad šis nesustabdomas laisvės Angelas rado vietą ir dabartinėje Lietuvos Prezidentūroje Vilniuje.

1928 metais J. Zikaras sukūrė Lietuvos nepriklausomybės 10-ečio medalį, kuriuo buvo apdovanojami Lietuvai nusipelnę asmenys. Tame medalyje taip pat žengia spinduliuojanti „Laisvė“.

Monetų namams paprašius kelių nuodugnių, įvairiais rakursais darytų „Laisvės“ nuotraukų, J. Zikaro namų darbuotojai skėstelėjo rankomis ir tegalėjo pasiūlyti dvi gražias, bet to paties rakurso nuotraukas..

Neabejingi Monetų namų darbuotojai nepasimetė ir ne tik suorganizavo bei apmokėjo „Laisvės“ fotografavimą, bet ir padovanojo visas 300 UAB „Fotoskrydžio“ darytas nuotraukas J. Zikaro namams, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filialui.

Labai dėkojame už tokią gražią dovaną, juk 2016 metais J. Zikaro sukurta „Laisvė“ švęs savo 95-metį.

Žiūrint į būsimo medalio eskizus, supranti: nors laikas nuo laiko vienus simbolius keičia kiti, yra žmonių, kurių dėka bus prisimenamas vienas pirmųjų Nepriklausomybės simbolių, J. Zikaro sukurtas lengvu žingsniu, bet nepailstamai einantis pirmyn Laisvės Angelas.