Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ieško M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus ir V. K. Jonyno galerijos Druskininkuose vadovo

Reikalavimai pretendentui:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno, humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą;

turėti vadovaujamo darbo patirties;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, reguliuojančiais kultūros įstaigų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas;

mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu;

išmanyti raštvedybos taisykles;

mokėti bent vieną užsienio kalbą (privalumas vokiečių, rusų ir/ar anglų) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

dokumentus, patvirtinančius atitikimą reikalavimams (ar jų kopijas);

gyvenimo aprašymą;

muziejaus 2 metų perspektyvinės veiklos programą, kurioje išdėstytas muziejaus veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti įstaigos kūrybinę veiklą, kultūrines edukacines veiklas, ekspozicijų atnaujinimą, žmogiškųjų išteklių valdymą, kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis dvejiems metams.

Dokumentai priimami adresu V. Putvinskio 55, Kaunas (asmeniškai arba paštu) arba el. paštu personalas@ciurlionis.lt iki rugsėjo 20 d. (įsk.) Informacija teikiama telefonu 8-37 222965.

Įvertinus perspektyvinės veiklos programą, pretendentai bus kviečiami asmeniniam pokalbiui. Po pokalbio visi pretendentai per 10 darbo dienų bus informuoti apie konkurso rezultatus.