Projektai

Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“

 
Projekto trukmė: 2018 06 – 2021 06 30
 
Projekto tikslas – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.
 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“, truksiantis 36 mėnesius ir bus vykdomas net 25 atminties, kultūros ir švietimo įstaigų. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, šio projekto vykdytoja, kartu su kitais partneriais (bibliotekomis, archyvais, muziejais, universitetais) sieks atkreipti dėmesį į suskaitmenintos kultūrinės medžiagos naudojimą.
 
Projekto metu planuojamos veiklos: modernizuoti VEPIS (Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos), sukurti 9 naujas el. paslaugas, parengti naują skaitmeninį turinį, aktualizuoti skaitmeninį turinį, sukuriant 3 edukacines elektronines priemones.
 
Numatomi projekto rezultatai: sukurtos 9 naujos el. paslaugos, palengvins skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams aktualiais tikslais, tokiais kaip:
 
1.      Skaitmeninio turinio susiejimo su geografine vieta paslauga;
2.      Skaitmeninio turinio valdymo paslauga;
3.      „Vieno langelio“ paslauga;
4.      Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymo paslauga;
5.      Personalizuotų virtualių parodų paslauga;
6.      Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimo paslauga;
7.      Muzikos iš natų grojimo paslauga;
8.      Žemėlapių pateikimo paslauga;
9.      Virtualiosios ir papildytosios realybės ekspozicijų paslauga.
 
Siekiami rezultatai: efektyvesnė ir tikslesnė kultūros objektų paieška, interaktyvus informacijos apie kultūros turinį pateikimas, platesnė kultūrinio turinio sklaida, gausesnis skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondas.
 
Projektą finansuoja: ES Europos regioninės plėtros fondas.
Projekto vertė – 9 911 532 Eur.
Es 2020 logo
 
 

Tekstas parengtas pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos skelbiamą informaciją.