Šeimai palanki vieta

2014 gegužės 30 d. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, M. Žilinsko dailės galerija, Istorinė LR Prezidentūra Kaune, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus, Velnių muziejus bei A. ir P. Galaunių namai paskelbti Šeimai palankiomis vietomis.