Skyrių kontaktai

M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS

V. Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaunas

M. K. ČIURLIONIO SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel. 8 (37) 32 36 03

El. p.: 
mk@ciurlionis.lt, ciurlionisdepartment@gmail.com
Darbuotojai:
Vaiva Laukaitienė – skyriaus vadovė
Danutė Gruzdienė 
– rinkinių saugotoja
Julija Račiūnaitė – muziejininkė
M. K. Čiurlionio muziejaus informacijos centro darbuotojai:
Gabrielė Mačienė – lankytojų aptarnavimo specialistė, 8 (37) 22 14 18, 
leidiniai@ciurlionis.lt
Donata Bocullo – ekskursijų vadovė, 8 (37) 22 14 18
Akvilė Mažutaitytė 
 – ekskursijų vadovė, 8 (37) 22 14 18

VAIZDUOJAMOSIOS DAILĖS SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel. 8 (37) 22 92 57
El. p.: 
tapyba.cdm@ciurlionis.lt
Darbuotojai:
Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė – l. e. skyriaus vadovės pareigas
Rasa  Elena Kisielis – tapybos rinkinio saugotoja
Osvaldas Daugelis  – 
muziejininkas
Vaiva Mikelionytė – skulptūros rinkinių saugotoja

NUMIZMATIKOS SKYRIUS

Darbo laikas: IV; 816.30 val.
Tel.: 8 (37) 20 13 27
El. p.: 
numizmatika@ciurlionis.lt
Darbuotojai:
Ignas Narbutas – skyriaus vadovas, 
ignas.narbutas@ciurlionis.lt
Beta Šneliūtė – rinkinių saugotoja, 
beta.sneliute@ciurlionis.lt
Eduardas Brusokas 
– rinkinių saugotojas, eduardas.brusokas@ciurlionis.lt

LIAUDIES MENO SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel.: 8 (37) 20 04 73,
El. p.:
liaudmen@ciurlionis.lt
Darbuotojai:
Janina Savickienė – skyriaus vadovė, 
Gražina Daunienė – rinkinių saugotoja, 
gražina.dauniene@ciurlionis
Jurga Valatkaitė – rinkinių saugotoja, 8 (37) 79 89 95
Monika Gineikienė – rinkinių saugotoja, 
monika.gineikiene@ciurlionis
Vilma Kilinskienė – rinkinių saugotoja, vilma.kilinskiene@ciurlionis

LEIDYBOS SEKTORIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Darbuotojai:
Milda Kairaitienė – sektoriaus vadovė,
mikadesign@gmail.com
Julija Tolvaišytė-Leonavičienė
dizainerė, 8 (37) 32 25 76,
julija.tolvaisyte@ciurlionis.lt
Aurelija Gražina Rukšaitė – redaktorė

RINKINIŲ APSKAITOS SEKTORIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel. 8 (37) 20 63 75
Darbuotojai:
Raminta Cinelienė – sektoriaus vadovė, c.raminta@gmail.com 
Vitalija Banytė – muziejininkė, vbanyte@gmail.com 

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Darbuotojai:
Violeta Karmalavičienė
bibliotekos vedėja,
violeta.karmalaviciene@gmail.com
Irena Majauskienė – bibliotekininkė
Silvija Burokaitė 
– bibliotekininkė, 
silvija.burokaite@ciurlionis.lt

FOTOTEKOS IR DOKUMENTACIJOS SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel.: 8 (37) 20 08 87
El. p.:
fds@ciurlionis.lt
Darbuotojai:

Vaida Sirvydaitė-Rakutienė – skyriaus vadovė, 
vaida.sirvydaite@ciurlionis.lt 

Aidas Kulbokas – rinkinių saugotojas
Raimonda Razbadauskienė – rinkinių saugotoja
Deimantė Krikščiūnaitė 
– muziejininkė


SKAITMENINIMO CENTRAS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
El. p.:
mkc.skaitmeninimas@gmail.com
Darbuotojai:
Raimonda Norkutė – centro vadovė
Darius Jocius –  specialistas informatikai ir technikai
Rytis Želnys 
 –  specialistas informatikai ir technikai
Džiugas Palukaitis – skaitmenintojas
Edgaras Austinskas – skaitmenintojas
Leonas Povilaitis 
– skaitmenintojas
Justė Mocevičiūtė – fotografė-skaitmenintoja
Fotografai:
Rimantė Pranciška Ropytė,
rimante.ropyte@ciurlionis.lt
Audrius Kapčius,
andrius.kapcius@
ciurlionis.lt

BUHALTERIJA

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel. 8 (37) 32 04 88
Darbuotojai:
Audronė Rukšėnienė – vyriausia buhalterė, 
vbciurlionis@gmail.com  
Janina Aleksonienė – specialistė
Audronė Ilona  Antčakaitė – specialistė
Irena Klizienė –  vyresnioji kasininkė, 8 (37) 22 27 69

PERSONALO SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
El. p.: personalas@ciurlionis.lt   
Jurgita Kliminskienė – skyriaus vadovė 

PASTATŲ IR TECHNOLOGINIŲ ĮRENGIMŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Darbuotojai:
Algimantas Rapalis – skyriaus vadovas
Petras Šimkus – vyresnis inžinierius-energetikas
Tomas Valaika – vyr. technikas
Romualdas Šamanskas – vyr. technikas
Regina Rinkūnaitė – inžinierė
Gintaras Brūzga – technikas
Gediminas Jovarauskas – specialistas


MYKOLO ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA

Nepriklausomybės a. 12, LT-44311 Kaunas

M. ŽILINSKO KOLEKCIJOS SEKTORIUS PRIE VAIZDUOJAMOSIOS DAILĖS SKYRIAUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel. 8 (37) 32 27 88
El. paštas: zilinsko.kolekcija@
ciurlionis.lt
Darbuotojai:
Irmantė Šarakauskienė – sektoriaus vadovė,
irmante.sarakauskiene@ciurlionis.lt
Palmyra Sakalauskienė – rinkinių saugotoja, palmyra.sakalauskiene@ciurlionis.lt

TAIKOMOSIOS DAILĖS SKYRIUS

Darbo laikas: IV; 816.30 val
Tel. 8 (37) 32 25 91

Darbuotojai:
Aldona Snitkuvienėskyriaus vadovė,
aldona.snitkuviene@ciurlionis.lt 
Reda Stuinienėrinkinių saugotoja, 
reda.stuiniene@ciurlionis.lt 
Rita Kišonienėrinkinių saugotoja, 
rita.kisoniene@ciurlionis.lt 
Eglė Šidlauskaitė 
– rinkinių saugotoja, egle.sidlauskaite@ciurlionis.lt 

GRAFIKOS SEKTORIUS PRIE VAIZDUOJAMOSIOS DAILĖS SKYRIAUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel. 8 (37)
32 25 76
El. paštas: 
grafika@ciurlionis.lt
Darbuotojai:
Aušra Vasiliauskienė – sektoriaus vadovė, 
ausra.vasiliauskiene@ciurlionis.lt
Virginija Kirvelienė – rinkinių saugotoja, 
virginija.kirveliene@ciurlionis.lt
Milda Gasiūnaitė – rinkinių saugotoja, 
milda.gasiunaite@ciurlionis.lt
Iveta Dabašinskienė – rinkinių saugotoja, 
iveta.dabasinskiene@ciurlionis.lt

EKSPONATŲ RESTAURAVIMO IR KONSERVAVIMO SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel.: 8 (37) 322576
El. paštas: restauravimas.cdm@gmail.com
Darbuotojai:
Vanda Kyzelytė – vadovė, molbertinės tapybos restauratorė vandakyzelyte@gmail.com 
Laima Statkienė – meninių baldų restauratorė laimarest@gmail.com 
Aušra Gibiežienė – molbertinės tapybos restauratorė
Ona Ramoškienė
– polichromuoto medžio restauratorė
Kęstutis Andziulis – molbertinės ir sienų tapybos restauratorius
Daiva Snitkutė – dokumentų restauratorė
Rūta Gužauskaitė – molbertinės tapybos restauratorė
Virgilijus Aksamitauskas – auksuotės ir istorinių rėmų restauratorius
Kęstutis Banys – polichromuoto medžio restauratorius
Lina Bajoriūnė – tekstilės restauratorė
Mantas Šlekys 
– meninių baldų restauratorius, mantas.slekys@ciurlionis.lt
Milvydė Arlauskaitė 
– meninių baldų restauratorė, milvyde.arlauskaite@ciurlionis.lt

ŠVIETIMO IR INFORMACIJOS SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel.: 8 (37) 32 25 49
Darbuotojai:

Violeta Jasevičiūtė – skyriaus vadovė, 8 (37) 32 26 01,
art_violeta@yahoo.com
Nijolė Jurkuvienė – edukaturė
Linas Citvaras – režisierius
Jurgis Kemežys – edukatorius

Saulenė Žardalevičiūtė – edukatorė
Vida Labanauskienė – specialistė informacijos sklaidai,  
info@smic.lt
Rūta Klevaitė 
 socialinių projektų kuratorė
Agnė Taliūtė 
– edukatorė
Andrijana Filinaitė 
– komunikacijos specialistė, andrijana.filinaite@ciurlionis.lt 
Lina Preišegalavičienė 
– rinkodaros specialistė


M. ŽILINSKO DAILĖS GALERIJOS ŪKIO IR APTARNAVIMO TARNYBA

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Audronė Generauskienė  ūkio dalies vedėja, 8 (37) 32 27 88


KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJA

K. Donelaičio g. 16, LT-44311 Kaunas

MUZIEJAUS PARODŲ RENGIMO SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel.: 8 (37) 22 17 89
El. paštas: MKCpaveikslugalerija@
ciurlionis.lt
Darbuotojai:
Kristina Civinskienė – skyriaus vadovė,
kristina.civinskiene@ciurlionis.lt
Auksė Petrulienė  parodų ir projektų kuratorė
Gražina Eidžiūnaitė – rinkinių saugotoja
Eglė Velaniškytė – edukatorė
Izoldas Smagarauskas – parodų rengimo technikas
Mindaugas Bagdonavičius – parodų rengimo technikas
Saulis Dičiūnas – parodų rengimo technikas