Skyrių kontaktai

M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS

V. Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaunas

M. K. ČIURLIONIO SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel. 8 (37) 32 36 03

El. p.: 
mk@ciurlionis.lt, ciurlionisdepartment@gmail.com
Darbuotojai:
Vaiva Laukaitienė – skyriaus vadovė
Danutė Gruzdienė 
– rinkinių saugotoja
Julija Račiūnaitė – muziejininkė
M. K. Čiurlionio muziejaus informacijos centro darbuotojai:
Gabrielė Mačienė – lankytojų aptarnavimo specialistė, 8 (37) 22 14 18
Donata Bocullo – ekskursijų vadovė, 8 (37) 22 14 18
Akvilė Mažutaitytė 
 – ekskursijų vadovė, 8 (37) 22 14 18

VAIZDUOJAMOSIOS DAILĖS SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel. 8 (37) 22 92 57
El. p.:
tapyba.cdm@gmail.com
Darbuotojai:
Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė – l. e. skyriaus vadovės pareigas
Rasa  Elena Kisielis – tapybos rinkinio saugotoja
Osvaldas Daugelis  – 
muziejininkas
Vaiva Mikelionytė – skulptūros rinkinių saugotoja

NUMIZMATIKOS SKYRIUS

Darbo laikas: IV; 816.30 val.
Tel.: 8 (37) 20 13 27
Darbuotojai:
Ignas Narbutas – skyriaus vadovas,
ignarbutas@gmail.com
Beta Šneliūtė – rinkinių saugotoja
Eduardas Brusokas 
– rinkinių saugotojas

LIAUDIES MENO SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel.: 8 (37) 20 04 73,
El. p.:
liaudmen@gmail.com
Darbuotojai:
Janina Savickienė – skyriaus vadovė, 8 (37) 20 04 73
Gražina Daunienė – rinkinių saugotoja, 8 (37) 32 25 76

Jurga Valatkaitė – rinkinių saugotoja, 8 (37) 79 89 95
Monika Gineikienė – rinkinių saugotoja
Vilma Kilinskienė – rinkinių saugotoja

LEIDYBOS SEKTORIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Darbuotojai:
Milda Kairaitienė – sektoriaus vadovė, 8 (37) 32 04 85,
mikadesign@gmail.com
Julija Tolvaišytė-Leonavičienė
dizainerė, 8 (37) 32 25 76,
ciurlionio.muziejus@gmail.com
Aurelija Gražina Rukšaitė – redaktorė

RINKINIŲ APSKAITOS SEKTORIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel. 8 (37) 20 63 75
Darbuotojai:
Raminta Cinelienė – sektoriaus vadovė, c.raminta@gmail.com 
Vitalija Banytė – muziejininkė, vbanyte@gmail.com 

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Darbuotojai:
Violeta Karmalavičienė
bibliotekos vedėja,
violeta.karmalaviciene@gmail.com
Irena Majauskienė – bibliotekininkė
Silvija Burokaitė 
– bibliotekininkė


FOTOTEKOS IR DOKUMENTACIJOS SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel.: 8 (37) 20 08 87
El. p.:
mkc.archyvas@gmail.com
Darbuotojai:

Vaida Sirvydaitė-Rakutienė – skyriaus vadovė
Aidas Kulbokas – rinkinių saugotojas
Raimonda Razbadauskienė – rinkinių saugotoja
Deimantė Krikščiūnaitė 
– muziejininkė


SKAITMENINIMO CENTRAS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
El. p.:
mkc.skaitmeninimas@gmail.com
Darbuotojai:
Raimonda Norkutė – centro vadovė
Darius Jocius –  specialistas informatikai ir technikai
Rytis Želnys 
 –  specialistas informatikai ir technikai
Džiugas Palukaitis – skaitmenintojas
Edgaras Austinskas – skaitmenintojas
Leonas Povilaitis 
– skaitmenintojas
Fotografai:
Rimantė Pranciška Ropytė,
rropyte@gmail.com
Audrius Kapčius,
andrius.kapcius@gmail.com

BUHALTERIJA

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel. 8 (37) 32 04 88
Darbuotojai:
Audronė Rukšėnienė – vyriausia buhalterė, 8 (37) 20 25 81, 
vbciurlionis@gmail.com  
Janina Aleksonienė – specialistė
Audronė Ilona  Antčakaitė – specialistė
Irena Klizienė –  vyresnioji kasininkė, 8 (37) 22 27 69

PERSONALO SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel. 8 (37) 22 29 65
El. p.: personalas@ciurlionis.lt   
Jurgita Kliminskienė – skyriaus vadovė 

PASTATŲ IR TECHNOLOGINIŲ ĮRENGIMŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel. 8 (37) 22 21 58
Darbuotojai:
Algimantas Rapalis – skyriaus vadovas
Petras Šimkus – vyresnis inžinierius-energetikas
Tomas Valaika – vyr. technikas
Romualdas Šamanskas – vyr. technikas
Regina Rinkūnaitė – inžinierė
Gintaras Brūzga – technikas
Gediminas Jovarauskas – specialistas


MYKOLO ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA

Nepriklausomybės a. 12, LT-44311 Kaunas

M. ŽILINSKO KOLEKCIJOS SEKTORIUS PRIE VAIZDUOJAMOSIOS DAILĖS SKYRIAUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel. 8 (37) 32 27 88
El. paštas: zilinskokolekcija@gmail.com

Darbuotojai:
Irmantė Šarakauskienė – sektoriaus vadovė,
irmante.sarakauskiene@ciurlionis.lt
Palmyra Sakalauskienė – rinkinių saugotoja,

TAIKOMOSIOS DAILĖS SKYRIUS

Darbo laikas: IV; 816.30 val
Tel. 8 (37) 32 25 91

Darbuotojai:
Aldona Snitkuvienėskyriaus vadovė,
a_snitkuviene@yahoo.com
Reda Stuinienėrinkinių saugotoja
Rita Kišonienėrinkinių saugotoja
Eglė Šidlauskaitė 
– rinkinių saugotoja

GRAFIKOS SEKTORIUS PRIE VAIZDUOJAMOSIOS DAILĖS SKYRIAUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel. 8 (37)
32 25 76
El. paštas: 
grafika.cdm@gmail.com
Darbuotojai:
Aušra Vasiliauskienė – sektoriaus vadovė, 
ausra.vasiliauske@gmail.com
Virginija Kirvelienė – rinkinių saugotoja
Milda Gasiūnaitė – rinkinių saugotoja
Iveta Dabašinskienė 
– rinkinių saugotoja

EKSPONATŲ RESTAURAVIMO IR KONSERVAVIMO SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel.: 8 (37) 322576
El. paštas: restauravimas.cdm@gmail.com
Darbuotojai:
Vanda Kyzelytė – vadovė, molbertinės tapybos restauratorė vandakyzelyte@gmail.com 
Laima Statkienė – meninių baldų restauratorė laimarest@gmail.com 
Aušra Gibiežienė – molbertinės tapybos restauratorė
Ona Ramoškienė
– polichromuoto medžio restauratorė
Kęstutis Andziulis – molbertinės ir sienų tapybos restauratorius
Daiva Snitkutė – dokumentų restauratorė
Rūta Gužauskaitė – molbertinės tapybos restauratorė
Virgilijus Aksamitauskas – auksuotės ir istorinių rėmų restauratorius
Kęstutis Banys – polichromuoto medžio restauratorius
Lina Bajoriūnė – tekstilės restauratorė
Mantas Šlekys 
– meninių baldų restauratorius
Milvydė Arlauskaitė 
– meninių baldų restauratorė

ŠVIETIMO IR INFORMACIJOS SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel.: 8 (37) 32 25 49
Darbuotojai:

Violeta Jasevičiūtė – skyriaus vadovė, 8 (37) 32 26 01,
art_violeta@yahoo.com
Nijolė Jurkuvienė – edukaturė
Linas Citvaras – režisierius
Jurgis Kemežys – edukatorius

Saulenė Žardalevičiūtė – edukatorė
Vida Labanauskienė – specialistė informacijos sklaidai,  
info@smic.lt
Rūta Klevaitė 
 socialinių projektų kuratorė
Agnė Taliūtė 
– edukatorė


M. ŽILINSKO DAILĖS GALERIJOS ŪKIO IR APTARNAVIMO TARNYBA

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Audronė Generauskienė  ūkio dalies vedėja, 8 (37) 32 27 88


KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJA

K. Donelaičio g. 16, LT-44311 Kaunas

MUZIEJAUS PARODŲ RENGIMO SKYRIUS

Darbo laikas: I–V;  8–16.30 val.
Tel.: 8 (37) 22 17 89
El. paštas: mkcpaveikslugalerija@gmail.com
Darbuotojai:
Kristina Civinskienė – skyriaus vadovė,
kristina.civinskiene@gmail.com
Auksė Petrulienė  parodų ir projektų kuratorė
Gražina Eidžiūnaitė – rinkinių saugotoja
Eglė Velaniškytė – edukatorė
Izoldas Smagarauskas – parodų rengimo technikas
Mindaugas Bagdonavičius – parodų rengimo technikas
Saulis Dičiūnas – parodų rengimo technikas