2019 VASAROS PARODOS

BIRŽELIO – RUGPJŪČIO MĖNESIO PARODOS. KVIEČIAME APSILANKYTI.

 

M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS 
V. Putvinskio g. 55, Kaunas
Tel. (8 37) 22 94 75
Darbo laikas IIVII 1117; IV 1119

Gegužės 16 d. – rugpjūčio 25 d.  „Po Naktikovo ženklu: grafų Kosakovskių biblioteka“. 

Iki spalio 31 d. „Labdariai. LT. Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei mecenatystės skerspjūviai“.

 

M. ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA
Nepriklausomybės a. 12, Kaunas
Tel. (8 37) 22 28 53
Darbo laikas IIVII 1117; IV 1119

Gegužės 11 d. – liepos 28 d „Arbit Blatas: nuo Kauno iki Niujorko“. 

Gegužės 18 d. – birželio 30 d. „Nakties vizijos: XVII – XX a. dailininkų paveikslai iš Mykolo Žilinsko kolekcijos“.

Rugpjūčio 1 d. – rugsėjo 1 d. „Gilios upės teka tyliai: Japonijos ir Lietuvos šiuolaikinės tekstilės paroda“.

Iki spalio 20 d. „Atminties kodas. Tilmansų palikimas Kaune“.


KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJA 
K. Donelaičio g. 16, Kaunas
Tel. (8 37) 22 17 79
Darbo laikas IIVII 1117; IV 1119

Gegužės 11 d. – gruodžio 30 d. Bendruomenių platformos paroda „Atminties popierius“.

Gegužės 30 d. – liepos 7 d. Eimutis Markūnas „Miesto spalvinis kodas. Juoda“.

Birželio 7 d. – rugsėjo 29 d. Kauno meno bienalės paroda „Po išvykimo | Prieš atvykstant“.


ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE
Vilniaus g. 33
Tel. (8 37) 20 44 88
Darbo laikas IIVII 1117; IV 1119 

Gegužės 18 d. – lapkričio 31 d. „Kas tas Prezidentas? Lietuvos prezidentai ir Prezidento institucija 1919–1940 metais“.


A. ŽMUIDZINAVIČIAUS MEMORIALINIS MUZIEJUS
V. Putvinskio g. 64, Kaunas
Tel. (8 37) 22 15 87
Darbo laikas II
VII 1117; IV 1119

Gegužės 18 d. – birželio 16 d. Vizualiųjų menų kūrėjų bei poetų diptikų paroda „Mūzų sambūvis“.

Birželio 20 d. – rugsėjo 8 d. Osvaldo Jablonskio akvarelių paroda.

 

A. IR P. GALAUNIŲ NAMAI
Vydūno al. 2, Kaunas
Tel. (8 37) 79 89 95
Darbo laikas IIVI 1117; IV 1119
Lankomas iš anksto susitarus telefonu (8 37) 79 89 95

Birželio 20 d. – rugpjūčio 28 d. „V. Kisarausko jubiliejinė ekslibrisų paroda iš A. ir P. Galaunių namų kolekcijos“

 

M. K. ČIURLIONIO MEMORIALINIS MUZIEJUS
M. K. Čiurlionio g. 35, LT-66164 Druskininkai
Tel. (8 313) 511 31
Darbo laikas IIVII 1117 


Birželio 6 d. – liepos 7 d. Mstislavo Dobužinskio eskizų paroda „Scenografija Lietuvos teatre“.

Liepos 13 d. – rugsėjo 9 d. Tapybos, fotografijos ir skulptūros meno paroda „Čiurlionis – pirmasis lietuvių kosmonautas“.

 

V. K. JONYNO GALERIJA
Turistų g. 9, LT-66164 Druskininkai
Tel. (8 313) 55 553
Darbo laikas IIVII 1117

Gegužės 11 d. – birželio 30 d. Ramintos Ardzevičienės tapybos darbų paroda „Spalvotos balos“.

Liepos 10 d. – 30 d. Tarptautinio tapytojų plenero „Šlavantas – 2019“ paroda.

Liepos 31 d. – rugsėjo 9 d. Lilijos Valatkienės fotografijų paroda „Išrinktieji“ ir Eglės Gandos Bogdanienės tekstilės paroda „Pasakojimai“. 

Liepos 23 d. – rugpjūčio 14 d. Viktoro Petravičiaus medžio raižinių paroda „Tarp Dievų ir moterų“.