VIEŠIEJI PIRKIMAI

2019 metai

Bendra viešinimo lentelė

Viešųjų pirkimų plano suvestinė 2019 m.

NČDM VP VIDAUS REGLAMENTAI

ARCHYVAS