XX a. pr. Lietuvos dailė

Ekspozicija laikinai neveikia.

Viktoras Visgirda, Interjera su vieniša kėde, 1931 m., drobė, aliejus, 89,3x70 cm.jpg Antanas Gudaitis, Natiurmortas su skulpturėle, 1930 m., kartonas, aliejus, 73x60 cm.jpg Adomas Galdikas, Natiurmortas su arkliuku, 1929 m., popierius, tempera 78,4x55,5 cm.jpg

Viktoras Visgirda, Interjera su vieniša kėde, 1931 m., drobė, aliejus, 89,3x70 cm
Antanas Gudaitis, Natiurmortas su skulpturėle, 1930 m., kartonas, aliejus, 73x60 cm
Adomas Galdikas, Natiurmortas su arkliuku, 1929 m., popierius, tempera 78,4x55,5 cm

Antanas Samuolis, Autoportretas su patefonu, 1929 m., drobė, aliejus 106,5x75,5.jpg Antanas Samuolis, Natiurmortas su mediniu arkliuku, Drobė, aliejus 79.5x61.5 cm 1933 m.jpg Antanas Samuolis, Geltona moteris.jpg

Antanas Samuolis, Autoportretas su patefonu, 1929 m., drobė, aliejus 106,5x75,5 cm
Antanas Samuolis, Natiurmortas su mediniu arkliuku, 1933 m., drobė, aliejus 79.5x61.5 cm
Antanas Samuolis,
Geltona moteris

Černė Percikovičiūtė, Draugė Judita, apie1937 m., drobė, aliejus 90x71 cm.jpg Jonas Šileika, Bavarės portretas, 1912 m., drobė, aliejus, 97x70 cm.jpg Justinas Vienožinskis, Autoportretas, 1936 m., drobė, aliejus,100x70 cm.jpg

Černė Percikovičiūtė, Draugė Judita, apie1937 m., drobė, aliejus 90x71 cm
Jonas Šileika, Bavarės portretas, 1912 m., drobė, aliejus, 97x70 cm
Justinas Vienožinskis, Autoportretas, 1936 m., drobė, aliejus,100x70 cm

Justinas Vienožinskis, Pauliaus Galaunes portretas, 1928 m., drobė, aliejus, 78,5x58,5 cm.jpg Leonardas Kazokas, Mano kambarėlis, 1935 m., drobė, aliejus, 81x77 cm.jpg Viktoras Visgirda, Autoportretas, 1932 m., drobė, aliejus, 75x64,5 cm.jpg

Justinas Vienožinskis, Pauliaus Galaunes portretas, 1928 m., drobė, aliejus, 78,5x58,5 cm
Leonardas Kazokas, Mano kambarėlis, 1935 m., drobė, aliejus, 81x77 cm
Viktoras Visgirda, Autoportretas, 1932 m., drobė, aliejus, 75x64,5 cm

Petras Kalpokas, Autoportretas, 1921 m., drobė, aliejus, 80x64 cm.jpg Petras Kalpokas, Vila d_Este Tivolyje, 1927 m., drobė, aliejus, 87x71,5 cm.jpg Maksas Bandas, Mano vaikas, 1932 m., drobeė, aliejus, 66x51,6 cm.jpg

Petras Kalpokas, Autoportretas, 1921 m., drobė, aliejus, 80x64 cm
Petras Kalpokas, Vila d_Este Tivolyje, 1927 m., drobė, aliejus, 87x71,5 cm
Maksas Bandas, Mano vaikas, 1932 m., drobeė, aliejus, 66x51,6 cm

Vladas Drėma, Natiurmortas, 1928 m., drobė, aliejus, tempera, 29,5x22 cm.jpg Adomas Varnas, Bangose, 1912 m., drobė, aliejus, 70x70 cm.jpg Kazys Šimonis, Angelas, 1927 m., popierius, tempera, 59x48 cm.jpg

Vladas Drėma, Natiurmortas, 1928 m., drobė, aliejus, tempera, 29,5x22 cm
Adomas Varnas, Bangose, 1912 m., drobė, aliejus, 70x70 cm
Kazys Šimonis, Angelas, 1927 m., popierius, tempera, 59x48 cm